CHÚA NHT PHC SINH (L SÁNG)

 

Anh ch em thân mến,

Chúa Cha đã phc sinh Đức Kitô đ ban ơn cứu đ cho tt c thế gii. Trong nim hân hoan ca ngày đi l hôm nay, chúng ta hãy hip ý cu xin :

·      Xin Chúa cho Hi Thánh toàn cu luôn n lc sng và rao ging nim hy vng phc sinh cho nhân loi.

·      Xin Chúa cho mi dân tc trên thế gii nhn biết Đức Kitô là “Nguyên thy và cùng đích” đ được s sng đi đi.

·      Xin Chúa cho nhng người đau kh hn xác được tham d vào nim vui phc sinh hôm nay đ thêm lòng can đm trong đi sng hàng ngày.

·      Xin Chúa cho cng đoàn đang tham d phng v hôm nay lãnh nhận được sc sng ca Đức Kitô phc sinh đ dn thân làm chng cho Chúa.

 

Ly Cha, xin nhm li chúng con cu nguyn đ nim vui phc sinh hôm nay nơi chúng con được chn vn. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.