L CHÚA LÊN TRI

 

Anh ch em thân mến,

Thiên Chúa đã đt Đức Kitô làm V Thượng Tế hng sng, ng bên hu Ngài đ luôn cu bu cho chúng ta. Vy chúng ta hãy tin tưởng dâng li cu nguyn:

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho các s gi Tin Mng luôn trung thành rao ging Li Chúa cho mi người.

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa thánh hóa và chúc phúc cho nhng n lc lao đng trí óc và chân tay ca con người.

·      Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho nhng người đau kh, nh sc mnh ca Chúa Thánh Thn nâng đ được đng vng trong đc tin.

·      Chúng ta hãy cu xin Chúa cho mi người trong giáo x được nim hy vng sng li thúc đy, biết chu toàn các nghĩa v trn thế.

 

Ly Cha, Đức Kitô Con Cha yêu đã v tri đ dn ch cho chúng con, xin Cha nhm li cu nguyn đ chúng con được xng đáng v cùng Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.