THÁNH L TIC LY (CHIỀU TH NĂM TUN THÁNH)

 

Anh ch em thân mến,

Hôm trước ngày chu nn, Đức Kitô đã thiết lp bí tích Thánh Th, chc linh mc và ra chân cho các môn đ đ bày t và làm gương cho các ông về tinh thn bác ái phc v. Vy chúng ta hãy khiêm tn cu xin :

·      Xin cho các thừa tác viên trong Hi Thánh khi c hành hy l Thánh Th được hip nht vi nhau và biu l lòng bác ái phc v con người.

·      Xin cho các dân tc biết yêu chung hòa bình và gt b nhng mâu thun xung đt, đ cùng nhau góp phn xây dng mt thế gii mi.

·      Xin cho nhng người đau kh tt nguyn gp được s giúp đ ca mi người và biết tin tưởng chy đến cùng Chúa.

·      Xin cho tt c chúng ta khi tham d bàn tic Thánh ca Đức Kitô biết sng yêu thương và khiêm tốn theo gương của Ngài.

 

Ly Cha, xin nhậm li chúng con nguyn, đ nh Cha giúp, chúng con trung thành sng theo giáo hun ca Cha. Chúng con cu xin, nh Đức Kitô Chúa chúng con.