LỄ THÁNH TÂM 2020

 

Bài đọc sách Đệ Nhị Luật nói lên Lịch Sử hình thành và phát triển của Dân Israel là sự hình thành và phát triển của GIAO ƯỚC “vì Chúa đã yêu thương các ngươi và giữ lời đã thề hứa với tổ phụ các ngươi”, lời thề hứa khi Người ký kết GIAO ƯỚC với tổ phụ họ : GIAO ƯỚC TÌNH YÊU. Vì theo thánh Gioan Thiên Chúa là Tình Yêu. Tình Yêu Thiên Chúa khi chọn Israel làm dân riêng của Người “không phải vì các họ  đông số hơn mọi dân tộc khác”. Chính vì GIAO ƯỚC TÌNH YÊU mà như Thánh Vịnh đáp ca đã xướng lên rằng “Người đã thứ tha cho (ngươi) mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyềnNgười chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng.” và bằng mọi hành động “từ bi và hay thương xót, chậm bất bình và hết sức khoan nhân” của Chúa đã viết lên những trang sử bi hùng cho Israel. Qua đó chúng ta có thể nhận ra Tình Yêu của Thiên Chúa mang tính khiêm nhường và nhưng không. Khiêm nhường là vì để yêu một dân ngỗ nghịch cứng đầu cứng cổ, Chúa phải hạ mình xuống để tha thứ, để cứu họ khỏi chỗ vong thân. Nhưng không là vì yêu họ không thêm gì cho Người mà chỉ để họ được sống bằng sự từ bi và ân sủng của Người.

Khi sai CON MỘT Người xuống thế làm người, thì không phải chỉ là bằng những hành động yêu thương để can dự vào lịch sử nhân loại như trong thời Cựu Ước, nhưng Thiên Chúa đã trao tất cả TÌNH YÊU của Người trong con người Đức Giêsu, để mọi người có thể sờ mó, đụng chạm và chiếm hữu chính TÌNH YÊU HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỜNG của Người khi họ đón nhận Đức Giêsu, tin và nên một với NGƯỜI và theo thánh Gioan Tông Đồ khi đó họ “nhờ Ngài mà được sống” vì “Thiên Chúa ở trong người ấy”.

Có điều này cần phải suy nghĩ là “Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn” đó là “ý Cha muốn như vậy”. Và đó là một thực tại không thay đổi trong Giáo Hội. Làm nên Giáo Hội đích thật của Chúa chỉ gồm những con người có cuộc sống như Bà Góa nghèo trong Tin Mừng đã dâng cho Thiên Chúa tất cả những gì mình có để nuôi sống.

Chính trong ý nghĩa này khi mừng Đại Lễ Thánh Tâm Chúa, Giáo Hội chọn ngày này là NGÀY CẦU NGUYỆN XIN ƠN THÁNH HÓA CÁC LINH MỤC, để các linh mục nên chứng nhân cho TÌNH YÊU HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG VÀ NHƯNG KHÔNG của Người. Tình Yêu sai các linh mục vào giữa thế gian như “đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi thế gian”, không phải để kết án thế gian, mà là để nhờ các ngài mà thế gian được sống.

Phải cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục, vì ngày nay, do ảnh hưởng xu hướng hưởng thụ, ảnh hưởng nền văn minh sự chết, mà nhiều linh mục không còn là CHỨNG NHÂN TRONG SÁNG CỦA TÌNH YÊU HIỀN LÀNH, KHIÊM NHƯỜNG VÀ NHƯNG KHÔNG như lòng Chúa mong muốn.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A