CHÚA NHẬT TUẦN 6 PS 2020

Anh chị em,

Bài tường thuật của Sách Công Vụ Tông Đồ hôm nay mô tả cách vắn gọn nhưng rất sinh động sinh hoạt của Hội Thánh sơ khai. Philipphê là một trong 7 vị Phó Tế tiên khởi được đặt lên trước hết để phục vụ bàn ăn cho các tín hữu. Nhưng có lẽ giáo đoàn Giêrusalem gặp phải cuộc bách hại dữ dội do Saolo nhận lệnh của Hội Đòng Công Tọa Do Thái ngày đêm ruồng bắt các tín hữu, nên ông tạm lánh xuống Samaria. Ở đó ngài can đảm “rao giảng Đức Kitô cho họ” cùng với nhiều phép lạ kèm theo “Bởi đó cả thành được vui mừng khôn tả”. Và nhiều người được rửa tội “nhân danh Chúa Giêsu”, Nhưng phải đợi đến khi Phêrô và Gioan đến đặt tay trên họ, họ mới “nhận lãnh Thánh Thần” để trở thành một giáo đoàn trọn vẹn. Được nghe rao giảng về Đức Kitô, tin nhận và chịu phép Rửa, rồi lãnh nhận Thánh Thần là 3 bước cần để được thuộc về Hội Thánh. Và rồi Hội Thánh ấy lại phải “luôn luôn sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng nơi anh em” như Thánh Phêrô căn dặn. Có nghĩa là phải đi ra đến với mọi người trong tinh thần “hiền từ, kính cẩn, lương tâm ngay chính”, hiểu là phải “làm việc thiện” dù phải chịu “đau khổ” nhưng “nhờ Thần Linh” Đức Kitô đã sống lại, cũng sẽ cho Hội Thánh được sống. Thần Linh mà Chúa Giêsu đã hứa “Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi” “Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con”. Đúng như lời Chúa Giêsu nói “vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống”. Thần Linh như thế chính là sự sống mới của Hội Thánh.

Sự nghiệp của Chúa Thánh Thần chính là hoàn thành công việc đổi mới trần gian, và “hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa” để những ai “tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa” thì đều phải “kinh ngạc” và phải thốt lên “kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa! .

Qua những lời Chúa vừa công bố, có lẽ chúng ta phải xem, bản thân, gia đình và giáo xứ chúng ta có phải là “SỰ NGHIỆP CỦA THIÊN CHÚA” không? Có làm cho mọi người phải “kinh ngạc” vì thấy chúng ta, gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta “chuyên làm việc thiện” cho dù không ít đau khổ như Hội Thánh thưở sơ khai? Chúng ta có luôn ra khỏi bản thân, gia đình và giáo xứ để “sẵn sàng trả lời thoả mãn cho mọi kẻ hỏi lý do của niềm hy vọng” nơi chúng ta? Những câu hỏi có lẽ chỉ được trả lời bằng một lối sống ngược lại. Tất cả là vì chúng ta đã bóp nghẹt “Chúa Thánh Thần” bằng muôn vàn tham vọng trần tục trong lòng mỗi người, mỗi gia đình và giáo xứ nữa.

Lạy Mẹ Maria xin hãy cùng với Con Chí Thánh Mẹ nguyện cầu cùng Chúa Cha để Ngài tiếp tục ban Thánh Thần đổi mới chúng con, cho chúng con thực sự là “SỰ NGHIỆP” của Ngài giữa trần gian.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A