CHÚA NHẬT 15 TN 2020

 

Lời tiên tri Isaia chúng ta vừa nghe “lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác” có thể nghiệm ra tính xác thực từ trong trải nghiệm của Dân Chúa. Trong dòng lịch sử đó Dân Chúa đã thấy mọi Lời của Chúa dù để sáng tạo vũ trụ và con người, dù là để sửa phạt họ hay các dân tộc, dù là để cứu độ, tất cả mọi Lời Thiên Chúa đều thành SỰ THẬT. Nhưng trong lời của tiên tri còn mang tính NHÂN CÁCH HÓA LỜI để loan báo về Đấng Thiên Sai sẽ “thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”. Tin Mừng theo thánh Gioan ngay từ những dòng đầu tiên đã khẳng định “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” Hơn nữa “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.” là Đức Giêsu Kitô.

Từ đó chúng ta có thể hiểu bài dụ ngôn “Người gieo giống” trong Tin Mừng hôm nay một cách trọn vẹn hơn. Người gieo giống chính là Đức Giêsu và kế thừa Người là các môn đệ. Hạt giống chính là “lời giảng về Nước Trời” cũng chính là lời rao giảng về Đức Kitô, hay TIN MỪNG CHÚA GIÊSU KITÔ như chúng ta thường được nghe từ Hội Thánh.

Tuy nhiên tình trạng cụ thể mà việc Loan Báo Tin Mừng luôn gặp phải trong hành trình như thánh Phaolô đã nói là TIN MỪNG được gieo vào “Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo” trong “vòng nô lệ sự hư nát”, đó là những “vệ đường, đá sỏi và bụi gai” ít khi gặp được “đất tốt” để “sinh hoa kết quả”. Vì thế thánh Phaolô mới nói việc loan báo Tin Mừng cần tới “sự mạc khải của con cái Thiên Chúa” khi họ được “hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần” trong gian truân họ vẫn luôn “ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác” bằng cuộc sống nghe, hiểu và thực thi Lời Tin Mừng.

Hơn bao giờ hết ngày nay kể cả hàng giáo sỹ, chưa cần nói tới giáo dân, rất nhiều người đã tùng phục cảnh hư ảo do những sắc mầu hấp dẫn của nền văn minh sự chết. Con người đã đánh mất bản thân mình trong các chiêu trò hưởng thụ để lao vào con đường chỉ biết lợi nhuận, danh vọng và lạc thú. Ngay từ lúc ấu thơ vài ba tuổi đã chỉ thích thú tìm kiếm trên màn ảnh nhỏ hay điện thoại di động những hình ảnh kích thích lòng ham muốn bay nhảy trong một thế giới vui nhộn, đẹp và viễn tưởng. Không lạ gì con đường tu trì càng ngày càng không có ơn gọi.

Đứng trước hoàn cảnh này, người môn đệ trung tín cần hiểu rằng chỉ có Lời Chúa “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống,” và chính việc “Chúa viếng thăm ruộng đất và tưới giội” mới làm cho đất phì nhiêu. Từ đó họ phải hiểu rằng không do những công lao dù khó nhọc của họ trong các công trình hay tổ chức mà khiến TIN MỪNG được đón nhận, nhưng chỉ do ƠN SỦNG của Lời, LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI, mà TIN MỪNG được sinh hoa kết quả. Để họ phải tập trung vào việc cử hành các Bí Tích nhờ đó chính Chúa Giêsu mới có cơ hội hiện diện và đồng hành với con người.

Các Bí Tích là nguồn mạch của Ân Sủng, và đều quy về BÍ TÍCH THÁNH THỂ, do đó một gia đình, một giáo họ, một giáo xứ phải được thiết lập và phát triển dựa trên lòng Tin, lòng Cậy Trông và lòng Mến đối với Bí Tích Thánh Thể để không còn sống cho chính mình mà SỐNG CHO ĐẤNG ĐÃ CHẾT VÀ SỐNG LẠI vì họ. Để trong họ mà “lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A