CHÚA NHẬT 24 TN 2020

 

Cuộc sống của con người luôn luôn bị tác động bởi thất tình lục dục như bên Phật thường dạy, đối với người công giáo chúng ta thì có KINH BẨY MỐI TỘI : kiêu ngạo, hà tiện, mê dâm dục, hờn giận, mê ăn uống,ghen ghét, làm biếng việc Đức Chúa Trời. Lời Chúa hôm nay đặc biệt bàn về chữ NỘ hay HỜN GIẬN và về chữ ÁI hay THA THỨ.

Sách Huấn Ca viết “Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai” và dạy chúng ta “Hãy nhớ kính sợ Thiên Chúa” và “Hãy nhớ đến giao ước của Đấng Tối Cao” để có thể không còn dám “THỊNH NỘ VÀ GIẬN DỮ”.

Thư Thánh Phaolô đã trình bày hai lối sống của con người hoặc là “SỐNG CHO MÌNH, CHẾT CHO MÌNH” hoặc là “SỐNG CHO CHÚA, CHẾT CHO CHÚA” và theo thánh Tông Đồ chỉ khi sống hay chết cho Chúa chúng ta mới “THUỘC VỀ CHÚA” trong vinh quang PHỤC SINH như Đức Kitô để làm chủ SỰ SỐNG VÀ SỰ CHẾT.

Bài Tin Mừng có cách trình bầy cụ thể hơn : khi con người không sống như NGƯỜI CHỦ là Thiên Chúa luôn sẵn lòng tha thứ mà lời Thánh Vịnh đã xướng lên rằng “Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền”.là những thứ làm cho con người VONG THÂN có nghĩa là đánh mất chính mình, thì cuối cùng giống như “Tên đầy tớ độc ác” đã “không chịu thương bạn như đã được chủ thương” thì rơi vào tình cảnh mãi mãi VONG THÂN.

Chúng ta có thể gặp được một người có CUỘC SỐNG HOÀN HẢO đó là Đức Trinh Nữ Maria. Cuộc sống mà Mẹ luôn khẳng định và diễn tả là HỒNG ÂN CỦA THIÊN CHÚA để Mẹ phải luôn lên tiếng NGỢI KHEN VÀ TẠ ƠN Thiên Chúa, mà HỒNG ÂN CĂN BẢN là vì THIÊN CHÚA ĐÃ CỨU ĐỘ MẸ khỏi tình cảnh VONG THÂN ngay từ lúc đầu thai. Để rồi Mẹ định hướng cho CUỘC SỐNG MẸ là SỐNG CHO HỒNG ÂN CỨU ĐỘ của Chúa, SỐNG CHO GIAO ƯỚC của Chúa dành cho DÂN NGÀI, không còn là sống cho mình, cũng không chết cho mình.

SỐNG CHO HỒNG ÂN cũng có nghĩa là sống đối với Chúa phải có lòng “Kính sợ Chúa, nghèo khó, và khiêm nhường” và sống cho tha nhân trong GIAO ƯỚC YÊU THƯƠNG. Đức Maria trong Tin Mừng nói được là hoàn toàn quên mình để mãi là NGƯỜI NỮ TỲ phục vụ cho Đức Giêsu trong TÌNH YÊU đối với mọi người không chỉ là để họ được ƠN THA THỨ mọi tội lỗi, mà cả trong sự thiếu thốn về vật chất, và dù Chúa về trời Mẹ vẫn luôn yêu thương và nâng đỡ các môn đệ đầu tiên của Chúa khi giúp họ CẦU NGUYỆN để họ được Chúa Thánh Thần cho họ thoát cảnh Vong Thân và trở nên CHỨNG NHÂN CỦA TIN MỪNG YÊU THƯƠNG THA THỨ.

Ngày nay, dù đã ở trong VINH QUANG CỦA NỮ VƯƠNG TRỜI ĐẤT nhưng Mẹ lại luôn đến trên trái đất này có khi trong quyền lực của NỮ VƯƠNG cứu giúp mọi người, mà có khi trong NƯỚC MẮT VÀ MÁU để kêu gọi người người ra khỏi tình cảnh VONG THÂN mà trở về với SỰ SỐNG TÌNH YÊU của Chúa.

Qu3a thực Mẹ đúng là Người “dù sống hay chết, đều thuộc về Chúa” và đều vì “Giao Ước cứu độ dân Người”.

Nói được rằng không ai có thể sống như vậy nếu không biết “NHỜ MẸ ĐẾN VỚI CHÚA.”

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 

 

 

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A