CHÚA NHẬT 33 TN 2020

LỄ CÁC THÁNH TỬ VÌ ĐẠO VIỆT NAM

Mừng Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, chúng ta cũng hân hoan vì hôm nay chúng ta có được một người chị em gia nhập CỘNG ĐOÀN CHÚNG TA, những người cùng tuyên xưng MỘT ĐỨC TIN với các Thánh Tử Đạo Cha Ông chúng ta.

ĐỨC TIN mà người Mẹ trong bài sách Maccabê cũng muốn diễn tả cho từng người con của mình. ĐỨC TIN trước hết cho bà hiểu rằng “Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài.”. Và “Chính Người do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại thần khí và sự sống” cho con người khi họ “trọng Luật Lệ của Người hơn bản thân mình” mà phải chết. Chính ĐỨC TIN sẽ cho chúng ta không “sợ tên đao phủ” cũng như biết “chấp nhận cái chết” vì Lề Luật Người.

Tất cả các dự tòng trong thời gian học hỏi giáo lý và đức tin cũng có thể làm chứng rằng Giáo Hội cũng như thánh Phaolô “rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo” mà luôn chỉ “rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên Thập Giá, một cớ vấp phạm của người Do Thái, một sự điên rồ đối với những người ngoại hay Hy Lạp”, bởi vì Thập Giá Đức Kitô chính là TÌNH YÊU cho đến cùng của Thiên Chúa dành cho người TIN và là TÌNH YÊU CỨU ĐỘ, trả lại cho họ SỰ SỐNG VĨNH HẰNG. Và người dự tòng hiểu được SỰ SỐNG là bởi TÌNH YÊU, cho TÌNH YÊU và vì TÌNH YÊU ấy đã chấp nhận bước vào CỘNG ĐOÀN NHỮNG NGƯỜI TIN.

Khi TIN MỪNG TÌNH YÊU này được rao giảng từ 300 năm trước tại quê hương chúng ta, các bậc cha ông đã đón nhận, và luôn sống NIỀM TIN VÀO TÌNH YÊU THIÊN CHÚA, đã truyền lại cho con cháu ĐỨC TIN VÀO SỰ SỐNG TÌNH YÊU này cho dù gặp mọi thử thách và chống phá của thế tục. Cụ thể hằng trăm ngàn cha ông đức tin của chúng ta đã luôn hân hoan bước ra pháp trường để dùng máu mình minh chứng cho Đức Tin, trong số các Ngài có 118 vị được Giáo Hội nhìn nhận và tuyên phong lên bậc Hiển Thánh. Chắc chắn rằng sự can trường ấy không thể đến từ tình cảm và trí tuệ của các Ngài, mà như Lời Tin Mừng vừa nói, sự can trường của Đức Tin chính là do SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA trong quyền lực của Chúa Thánh Thần như Lời Chúa nói “khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con”. Thánh Thần mà các ngài luôn tuyên xưng là “Thiên Chúa và là Đấng ban Sự Sống”.

Tuy nhiên NIỀM TIN VÀO SỰ SỐNG VĨNH HẰNG đối với các thánh Từ Đạo là NIỀM TIN phải bắt đầu biến đổi cuộc sống tại thế trở thành SỰ SỐNG CỦA TÌNH YÊU : giáo dục con cái nên người, giúp đỡ người nghèo khó, luôn có một trái tim hiền lành và tha thứ cho cả những người bách hại mình, sống hòa thuận với mọi người. Cuộc sống được ngay cả những người không cùng một niềm tin yêu mến và kính trọng. Và như thánh Phaolô nói đó là cuộc sống điên rồ trước mắt thế gian nhưng “Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin”.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A