CHÚA NHẬT 3 MV 2019

 

 

 

1.   Lời Tin Mừng chúng ta vừa nghe công bố là một lời mời gọi mọi người cách riêng người trẻ cần phải xác định NIỀM TIN của mình : Tin Mừng viết “Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Đấng nào khác?"”. Đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng và thiết yếu cho hạnh phúc của con người. Câu chuyện chắc chắn không phải vì Gioan, nhưng là vì các môn đệ của Ông. Bản thân Ông một người đã khẳng định mình là TIỀN HÔ của Đức Giêsu, không chỉ bằng lời, mà bằng cả chính sự bị giam cầm và sẵn sàng chết vì sứ mạng ấy. Nhưng môn đệ Ông thì đang thỏa mãn với con người, lối sống, và lời rao giảng của Ông sẽ không thể đứng vững trong sứ mạng loan báo và giới thiệu Đấng Cứu Thế một khi Ông bị cất đi. Và cách ông đã từng làm với 2 môn đệ là Anrê và Gioan để họ đến với Chúa Giêsu, thì một lần nữa Ông tiếp tục lặp lại khi Ông sai các môn đệ đến gặp chính Đức Giêsu.

2.   Ngày hôm nay qua tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha và Giáo Hội cũng mời gọi người trẻ “Chúa Kitô đang sống! Chúng ta cần phải nhắc nhở bản thân về điều này, bởi vì chúng ta liều mình thấy Chúa Kitô chỉ đơn giản là một mô hình tốt từ quá khứ xa xôi, như một ký ức, như một người đã cứu chúng ta hai ngàn năm trước. Nhưng điều đó sẽ không có ích gì đối với chúng ta: nó sẽ khiến chúng ta không thay đổi, nó sẽ không giải thoát chúng ta. Đấng lấp đầy chúng ta bằng ơn thánh của Người, Đấng giải thoát chúng ta, biến đổi chúng ta, chữa lành và an ủi chúng ta là một người hoàn toàn đang sống.” và “Nếu trong tâm hồn các bạn, … các bạn sẵn lòng gặp Chúa, nếu các bạn sẵn lòng để Người yêu các bạn và cứu các bạn, nếu các bạn có thể kết bạn với Người và bắt đầu nói chuyện với Người, Chúa Kitô hằng sống, về những thực tại của cuộc đời các bạn, thì các bạn sẽ có một cảm nghiệm sâu sắc có khả năng nâng đỡ toàn bộ đời sống Kitô hữu của các bạn. Các bạn cũng sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm đó với những người trẻ tuổi khác. Vì “làm một Kitô hữu không phải là kết quả của một lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, mà là cuộc gặp gỡ với một biến cố, một người, mang đến cho cuộc sống một chân trời mới và một hướng đi dứt khoát”.

3.   Đến với Đức Giêsu trước hết Người giúp chúng ta hiểu Lời Mạc Khải không chỉ là ý nghĩa mà còn là sự hiện thực của Lời Thiên Chúa : những lời yêu thương như Isaia loan báo và chính Ngài thực hiện “Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó”. Gioan Tiền Hô đã tin và thi hành sứ vụ loan báo Đức Giêsu, chính Chúa đã tuyên dương Ông “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả”. Nhưng như thánh Phaolô đã nói, muốn đạt tới NIỀM TIN như thế, chắc chắn phải chấp nhận “kiên nhẫn chờ ngày Chúa đến” “học gương kiên nhẫn và chịu đựng trong gian khổ của các tiên tri” như thánh Gioan tiền hô đang bị giam cầm.

4.   Bởi vì như Tông Huấn viết rằng tuy Chúa Kitô “Đang sống, Người có thể có mặt trong cuộc sống của các bạn mọi lúc, để lấp đầy nó bằng ánh sáng và lấy đi mọi buồn phiền và cô độc. Ngay cả khi mọi người khác ra đi, Người vẫn sẽ ở lại, như Người đã hứa: “Thầy sẽ luôn ở bên các con, cho đến tận cùng thời gian” (Mt 28:20).” Nhưng lại “bằng sự hiện diện vô hình của Người”. Và đấy là mục đích và ý nghĩa của Phụng Vụ Mùa Vọng. Không chấp nhận cùng Giáo Hội sống Mùa Vọng, chúng ta không thể gặp Người trong Hồng Ân Giáng Sinh.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A