CHÚA NHẬT 14 TN-A

Anh Chị em và các bạn trẻ thân mến,

 

Chúng ta đã nhiều lần được Lời Chúa cho biết Chúa Giêsuchính là “Dung mạo của Lòng Thương Xót của Chúa Cha”, Người chính là Quà Tặng Tình Yêu của Chúa Cha, Người là tất cả Hồng Ân của Chúa Cha dành cho nhân loại. Dung Mạo hay Quà Tặng, hay Hồng Ân ấy Thiên Chúa Cha ban cho chúng ta trong khung cảnh của Gia Đình Thánh Gia, một Gia Đình mà cả ba con người chỉ có một điểm chung mà Lời Chúa đã quan tâm làm sáng tỏ một cách đặc biệt và dưới nhiều góc cạnh : đó là những con người khiêm nhường bé nhỏ.

Giuse được gọi là người công chính vì ông luôn tin tưởng vâng phục theo Ý Thiên Chúa tỏ cho ông biết phải làm gì. Còn Đức Maria tự đặt mình là Nữ Tỳ của Chúa để Thiên Chúa hành động những gì Ngài muốn ngay cả trên thân thể người. Quả như lời bài sách Dacaria chúng ta vừa nghe, Đức Maria đích thật là thiếu nữ Sion, là thiếu nữ Giêrusalem đã luôn tự đáy thẳm tâm hồn xướng lên “linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và lòng trí tôi hoan hỷ trong Đấng Cứu Chuộc tôi”.

Chúng ta không thể nói hết về Đức Giêsu đã được Dacaria nhìn thấy dù là Đấng công chính, dù là Đấng Cừu Độ, nhưng “Người khiêm tốn ngồi trên lừa con, con của lừa mẹ”. Người đã tuyên bố như là nhân cách đặc biệt của riêng Người khi nói “hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”. Chúng ta hãy nhìn vào ngày lễ đặc biệt hôm nay của Giáo Xứ chúng ta : Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu của 24 con em chúng ta, chúng ta có suy nghĩ gì? Hãy học cho biết chính tâm hồn của Chúa Giêsu trong nhận định ngạc nhiên của Người “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy.”. Không ngạc nhiên sao được vì này đây Chúa Trời Đất lại ẩn mình trong hình bánh rượu tầm thường và chấp nhận để cho các con trẻ tiếp nhận mình vào lòng dạ chúng. Không thể có sự khiêm nhường và hiền lành nào lớn hơn thế nữa. Nhưng đấy chính là “Đường, Sự Thật, và Sự Sống”. Đón nhận Mình Máu Thánh Chúa là muốn cùng Người đi trên con đường, trong sự thật và sự sống của CON NGƯỜI HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG.

Nếu chính vì bởi đi trên đường kiêu ngạo muốn mình là trung tâm của vũ trụ mà AĐAM-EVA đã đánh mất chính bản thân và gia đình, khiến cho con cháu luôn sống trong lầm lạc và sự chết, thì Thiên Chúa đã muốn gia đình Thánh Gia là Gia Đình của HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỢNG để tái lập lại sự thật và sự sống.

Các con được Rước Lễ Lần Đầu hôm nay hãy xem Chúa Giêsu thật đễ thương và gần gũi chúng con biết bao, khi Người bằng lòng đi vào lòng dạ chúng con không phải bằng “các chiến xa,hay Cung tên chiến trận, ” mà chỉ là một chút bánh nhỏ, một chút rượu. Nhưng Người lại đặt chúng con vào chỗ vinh dự nhất giữa cộng đoàn, và trong gia đình như là Đại Diện cho chính Ngài, chỉ cho mọi người sự HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG của chúng con chính là ĐƯỜNG, SỰ THẬT VÀ SỰ SỐNG của mỗi gia đình và của cả Giáo Xứ.

Chớ gì chúng con hãy trở nên những người Đại Diện xứng đáng của Chúa Giêsu bằng tất cả lối sống Hiền Lành, Khiêm Nhường của chính Chúa Giêsu. Muốn thế chúng con cần nghe Thánh Phaolô khuyên chúng con “chúng ta không phải là những kẻ mắc nợ xác thịt, để chúng ta sống theo xác thịt; nhưng chúng tacó Thánh Thần của Đức Kitô,do đó chúng tathuộc về Người” và chúng ta “sẽ được sống”. Chúng con sẽ trở nên nhân tố quan trọng và thiết yếu cho gia đình và cho giáo xứ chính nhờ sự Hiền Lành và Khiêm Nhường của chúng con nhờ siêng năng đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể để nên một với Người là Đấng Hiền Lành và Khiêm Nhường.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A