CHÚA NHẬT 17 TN-A

 

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay bàn về SỰ KHÔN NGOAN nào cần thiết cho một vị Vua, một “thầy thông giáo”, hay một “chủ nhà” để hướng dẫn cai quản đất nước, Dân Chúa hay một gia đình. Do đó nó cũng giúp cho gia đình và hôn nhân đạt tới sự bền vững và hạnh phúc.

Cụ thể Lời Chúa xác định những thực thể từ quốc gia, đến cộng đoàn Dân Chúa, đến mỗi gia đình đều là những thực thể vượt quá khả năng của một con người, vì đều là những thực thể phức tạp “không thể đếm và ước lượng được”. Nhưng có lẽ những người đứng đầu các thực thể này hôm nay cũng như xưa hầu như lại không xác định được sự phức tạp ấy và cho rằng chỉ với quyền lực và trách nhiệm của mình đủ để xét đoán và phân xử. Từ đó nảy sinh những thể chế độc tài với những đặc quyền, đặc lợi, trọng nam khinh nữ gây nên biết bao thảm họa do bất công, bất mãn, chống đối…từ trong gia đình đến ngoài xã hội và ngay cả trong tôn giáo…

Salomon được kể là vị vua khôn ngoan vì ông biết giới hạn của bản thân “chỉ là một trẻ nhỏ, không biết đường đi nước bước” và ông đã nài xin Chúa ban cho “tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này”. Còn thánh Phaolô kể mình vào “những người theo dự định của Chúa”, những người tin rằng “Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa”, những người Thiên Chúa “đã tiền định cho họ nên giống hình ảnh Con Người” vì thế thánh Tông Đồ viết “Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng KITÔ bị đóng đinh”. Và chính Chúa Giêsu tuy là “sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa” nhưng lại đã dạy trong bài Tin Mừng rằng “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình”. Bản thân Ngài đã luôn nhìn thấy trong mỗi tạo vật từ hoa cỏ ngoài đồng nội, chim trời, cá biển, những ráng mây lơ lửng trên bầu trời, mặt trời với nguồn sáng bất tận, cho đến công việc lao động của con người và cả túi khôn loài người nữa, thậm chí ngay nơi trẻ em đều có đó SỰ KHÔN NGOAN CỦA CHÚA CHA, nói gì đến kho tàng Kinh Thánh “Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người.”. Lời dạy của Chúa trực tiếp nói với người lãnh đạo Dân Chúa phải biết biện phân NHỮNG DẤU CHỈ của SỰ KHÔN NGOAN ĐÍCH THẬT ẩn dấu trong mỗi con người, mỗi sự kiện, mỗi tạo vật cách riêng trong kho tàng Kinh Thánh. Những Dấu Chỉ này không khác gì tấm lưới “bắt được mọi thứ cá”. Nhưng người lãnh đạo còn phải biết kiên nhẫn chờ đợi sự phân xử cuối cùng nơi Thiên Chúa.

Chính lịch sử Giáo Hội 2000 năm qua, cách riêng với Công Đồng Vaticanô 2, đã cho thấy mỗi khi mà Giáo Hội bám víu vào Quyền Lực theo kiểu thế tục, chính là lúc Giáo Hội suy thoái. Vì thế theo gương Thánh Giáo Hoàng Gioan 23, và dưới ánh sáng hướng dẫn của ngài, Công Đồng đã trả lại cho Giáo Hội khuôn mặt không tì vết, qua các cuộc canh tân từ Phụng Vụ đến các thể chế nhằm rao giảng và thực thi LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA. Công Đồng không kết án một ai, không loại trừ một ai, mà mời gọi hãy để cho Lòng Thương Xót Chúa hoán cải và biến đổi bản thân trở nên công cụ của Lòng Thương Xót. Đó là sự KHÔN NGOAN cần cho quốc gia, cho Dân Chúa, cho mỗi gia đình và hôn nhân trở nên Dấu Chỉ của bền vững và hạnh phúc.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A