CHÚA NHẬT 21 A TN

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay giúp các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân và gia đình đường hướng giải đáp một số vấn đề quan trọng thường nẩy sinh trong đời sống gia đình :

1.   Vấn đề đầu tiên được Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ “Người ta bảo Con Người là ai?” và “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Câu hỏi Chúa đặt ra trước khi thiết lập Hội Thánh, GIA ĐÌNH của Ngài, mà các môn đệ được coi sẽ là nền tảng. Đây cũng là câu hỏi luôn thường đặt ra cho các bạn trẻ trước khi đi tới quyết định đi tới hôn nhân về bản thân người mình yêu và các người thân của họ mà mình sẽ sống chung. Và phải nói cũng là câu hỏi đặt ra cho đôi bạn trong suốt cuộc đời hôn nhân và gia đình của họ. Câu hỏi gồm 2 vế riêng biệt: trước hết là có biết các dư luận “Người ta bảo Con Người là ai?”. Ở đây chúng ta thấy Tin Mừng muốn nói rằng các dư luận mà chúng ta thường nghe biết tuy có phần nào sự thật, nhưng chúng không phải là điều có thể dựa vào đó mà đi tới hôn nhân. Và cũng không thể dựa vào đó để xây dựng cuộc sống gia đình. Câu hỏi vế thứ 2 mới có thể dựa vào đó để xây dựng hôn nhân và gia đình : “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”. Đây là câu hỏi phải được trả lời bởi chính những người muốn làm nền tảng cho GIA ĐÌNH của Chúa hay của gia đình nhân loại. Câu trả lời phải trở thành lời tuyên xưng niềm tin của mình đối với người và những người sẽ cùng mình làm thành gia đình.

2.   Câu trả lời ở đây có điều gì thật khác thường Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Khác thường bởi vì nó không phát xuất từ chính những nhận biết và suy nghĩ của chính đương sự “vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho …”. Bởi vì máu huyết hay xác thịt“chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người” mà câu trả lời chỉ đến từ “Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” vì thế “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc”. Khác thường là vì những gì xác thịt có thể biết và thấy đó là “Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết”. Trong cuộc sống hôn nhân và gia đình đôi bạn cũng hầu như chỉ thấy chỉ biết những cực khổ, nhọc nhằn, những khác biệt mà như cha ông chúng ta thường nói “Có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Thế nhưng đó không phải là sự thật của mỗi con người trong gia đình. Sự thật của mỗi con người chỉ tìm thấy trong suy nghĩ của chính Thiên Chúa. Nhưng thánh Phaolô nói “sự phán quyết của Người làm sao hiểu được, và đường lối của Người làm sao dò được! Vì chưng, nào ai biết được ý Chúa? Hoặc ai đã làm cố vấn cho Người?”.

3.   Tiên tri Isaia nói về Sobna, và về Êliaqim Ta sẽ trục xuất ngươi ra khỏi địa vị ngươi, và Ta sẽ cách chức ngươi; trong ngày đó, Ta sẽ gọi đầy tớ Ta là Êliaqim, con trai Helcia” cho dù trước mặt mọi người Sobna là quan cai đền thờ, còn Êliaqim không ai biết tới nhưng Thiên Chúa lại ban cho ông “chìa khoá nhà Đavít” và cho ông “vinh quang nhà cha nó”. Qua đó chúng ta thấy suy nghĩ của Thiên Chúa về mỗi con người là suy nghĩ liên hệ mật thiết với GIAO ƯỚC của Người với nhà Đavid, Giao Ước hướng về Đức Kitô, là Người Con duy nhất của Người. Từ đó Giao Ước Hôn Nhân và Gia Đình theo ý Thiên Chúa ngay từ ban đầu là để cộng tác vào việc của chính Thiên Chúa để sinh ra những con người “Giống hình ảnh Thiên Chúa”, những “người con Thiên Chúa” trong Đức Giêsu, một công việc đòi phải “cởi mở” hay “cầm buộc” rập theo “con đường Thánh Giá” của Đức Kitô. Đi ngoài con đường này dù chỉ trong tâm trí hay trong hành động đều chỉ là cộng tác với “Satan” vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A