CN 22 TN-A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

1.   Lời Chúa hôm nay không phủ nhận những áp lực nặng nề trên đôi bạn trong đời sống hôn nhân và gia đình khi họ muốn hôn nhân và gia đình họ chu toàn lề luật Thiên Chúa. Thực ra đó cũng là những áp lực mà các tiên tri, cách riêng tiên tri Giêrêmia đã gặp “suốt ngày tôi đã trở nên trò cười, và mọi người đều chế nhạo tôi…” vì “lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày”. Thực vậy trong khi biết bao hôn nhân và gia đình không biết, không màng tới, không chấp nhận luật hôn nhân Chúa thiết lập lại có cuộc sống sang trọng, xa hoa thì đa số các hôn nhân và gia đình tin và sống trung thành với lề luật Thiên Chúa lại có cuộc sống quá cực khổ và đạm bạc đã trở thành đối tượng mia mai cho người đời đó sao.

2.   Dầu vậy, ngay từ lúc Tin Mừng được rao giảng, Thánh Phaolô vẫn kiên trì lặp lại lời kêu gọi của chính Chúa Giêsu dưới một dạng thức mới “Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa”. Chúa Giêsu đã tiên liệu hoàn cảnh sống của các môn đệ “Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.” Và “họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em”.

3.   Cũng như Giêrêmia, thánh Phaolô và Giáo Hội hôm nay luôn bị thúc đẩy bởi một sức mạnh thiêng liêng “như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt” để không ngừng làm bừng lên niềm hy vọng bởi việc tuân giữ lề luật Chúa là “điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo”. Niềm hy vọng mà chính Chúa Giêsu đã hứa cho những “ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”. Sự sống trong bình an “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Nếu kinh nghiệm của các hôn nhân và gia đình nhân loại này đã có niềm vui, bình an và hạnh phúc mỗi khi đón nhận được SỰ SỐNG MỚI nơi các con trẻ mới chào đời, thì tiếc thay tất cả đều đã đánh mất SỰ SỐNG CỦA NIỀM VUI, BÌNH AN, HẠNH PHÚC ấy khi chạy theo thói đời đẩy con trẻ xa Lời và Lề Luật Chúa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn có thể cảm nhận được Sự SỐNG BÌNH AN ấy nơi các gia đình như gia đình của Giacaria-Êlisabeth, của Đức Maria và Giuse, hay của gia đình thánh nữ Monica, gia đình thánh nữ Têrêxa nhỏ… và Sự SỐNG BÌNH AN ấy chắc chắn sẽ nên hoàn hảo khi “Con Người … đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người”.

4.   Nhưng chúng ta không thể quên chân lý này là HỒNG ÂN Sự SỐNG BÌNH AN Chúa hứa chỉ đến trong mầu nhiệm “Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại”. Nói cách khác, hôn nhân và gia đình muốn có SỰ SỐNG BÌNH AN thì tiên vàn phải nhúng HỒNG ÂN SỰ SỐNG nơi con cái mình sinh ra vào trong mầu nhiệm của Đức Giêsu nhờ  việc cử hành và sống Bí Tích Thánh Thể : Bí tích của Hiến Lễ và của sự Sống Lại của Chúa để làm cho mỗi người con trở nên “của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa” khi giúp chúng tuân giữ mọi lời và luật Chúa trong đời sống gia đình.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A