CHÚA NHẬT 25 TN A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay soi sáng cho chúng ta biết cách ứng xử thế nào để có thể xây dựng một hôn nhân và gia đình hạnh phúc.

1.   Bài sách tiên tri Isaia kêu gọi hãy trở về với Chúa” bằng việc “bỏ đường lối mình… bỏ những tư tưởng mình”. Trở về với Chúa là trở về với tư tưởng và đường lối “thương xót… và tha thứ ”. Trong khi đời sống hôn nhân và gia đình và cả trong đời sống xã hội cách ứng xứ theo đường lối và tư tưởng loài người thường chỉ đặt nền tảng trên công bình trong quyền lợi và trách nhiệm là những ý niệm rất khác biệt do những truyền thống và văn hóa khác nhau. Do đó luôn tạo ra những mâu thuẫn và bất công. Chúng ta lấy một ví dụ rất cụ thể hôm nay : khi nghe tường trình thiên tai do cơn bão số 10 đã tàn phá từ Thanh Hóa vào Thừa Thiên Huế đâu là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi xã hội? Câu trả lời của những con người, những gia đình và những xã hội quanh ta thật đa dạng, nhưng phải nói phần lớn đều vô cảm, và nếu có sự đồng cảm nào thì cũng rất giới hạn.

2.   Khác với Thánh Phaolô, một con người có sự đồng cảm đặc biệt với anh chị em của mình đến nỗi Người rất băn khoăn “là ước ao chết để được ở với Đức Kitô thì tốt hơn bội phần, nhưng cứ ở lại trong xác thịt thì cần thiết cho anh em”. Và thánh Tông đồ nói rõ “anh em hằng ở trong lòng chúng tôi, sống chết chúng ta đều có nhau.” Đến nỗi người có thể nói “Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên?”, đó là một sự đồng cảm bằng tất cả sự sống và sự chết của người. Bởi vì là môn đệ của Đức Kitô thánh tông đồ phải làm cho “Đức Kitô .. được vẻ vang trong thân xác …” người. Một Đức Kitô đã chết và sống lại vì người và vì tất cả mọi người.

3.   Về phần Đức Kitô qua dụ ngôn bài Tin Mừng cho thấy cách ứng xử của Người vượt lên trên sự công bình ở đời khi trả lời cho những người vào làm vườn nho từ sáng sớm “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao?”. Nhưng quyền và trách nhiệm của Người đặt nền tảng trên bản thể của người là “nhân lành”, là thương xót, là tha thứ, là tình yêu. Lòng nhân lành và hay thương xót khiến Người từ tinh mơ, hay giờ thứ ba, hay giờ sáu, giờ chín thậm chí cả giờ 11 đều đi tìm những con người mà không ai muốn thuê họ để đưa họ vào vườn nho của Người. Theo đó ngay trong hôn nhân và gia đình chúng ta luôn chẳng có những con người không được kể vào là người trong nhà với nhiều lý do khác nhau đó sao và nếu chúng ta không biết đồng cảm với họ như Đức Giêsu bởi lòng nhân lành, thương xót, tha thứ và yêu thương làm sao chúng ta có được một hôn nhân và gia đình hạnh phúc.

4.   Trong ngày hôm nay đặc biệt chúng ta hãy làm chứng cho Lòng Thương Xót của Đức Giêsu khi hết lòng cứu giúp anh chị em miền Trung ruột thịt của chúng ta.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A