CHÚA NHẬT II MC-A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Đời sống hôn nhân và gia đình là một thể chế tự nhiên, hầu hết nhân loại đều trải qua, vì thế mọi người hầu như cho rằng chỉ có đời tu mới cần phải có ơn gọi đặc biệt để có thể dấn thân và sống. Nhưng sự thật không phải thế. Hôn nhân và gia đình không chỉ là một thể chế thuần túy tự nhiên, nhưng là một thể chế do Thiên Chúa thiết lập với một ơn gọi đặc biệt để người nam và người nữ trở nên HÌNH ẢNH của Ngài : HÌNH ẢNH của Tình Yêu Tạo Dựng và Phát Triển Sự Sống trong Tự Do và Trách Nhiệm.

Thế nhưng ngay từ đầu như sách Sáng Thế cho thấy nguyên tổ và các thế hệ kế tiếp đã lạm dụng Tự Do và Trách Nhiệm để tạo ra các nền văn minh của Sự Chết. Tuy nhiên Tình Yêu của Thiên Chúa vẫn kiên trì để kêu gọi trước tiên là Noe, và cách đặc biệt kêu gọi Tổ Phụ Abraham, để các Ngài đi theo Ơn Gọi Đặc Thù của Hôn Nhân và Gia Đình là làm nên nền Văn Minh của Sự Sống với tất cả Tự Do và Trách Nhiệm của những người con Thiên Chúa. Chúa gọi Abraham “Ngươi hãy từ bỏ quê hương, họ hàng và nhà cửa cha ngươi mà đi đến xứ Ta chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, Ta sẽ ban phúc cho ngươi, cùng làm vinh danh ngươi, ngươi sẽ được diễm phúc” và “Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ nhờ ngươi mà được diễm phúc”. Qua lời gọi này có thể xác định ơn gọi của hôn nhân và gia đình trước hết phải là cơ chế đón nhận PHÚC LÀNH của Thiên Chúa; sau đó phải là cơ chế đem Phúc Lành đến cho mọi dân tộc.

Thánh Phaolô nhắc nhở người môn đệ yêu dấu của mình, ơn gọi và phúc lành Thiên Chúa ban  không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô”, dự định và ân sủng ấy là “Người đã dùng Tin Mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng”. Như thế Ơn Gọi của Hôn Nhân và Gia Đình là cơ chế của Phúc Lành Thiên Chúa cũng phải trở nên cơ chế của Tin Mừng tiêu diệt Sự Chết và chiếu soi Sự Sống không hư nát.

Tin Mừng ấy, bài Phúc Âm hé mở cho chúng ta thấy, đó là SỰ SỐNG NƠI CON THIÊN CHÚA, Đấng mà chính Thiên Chúa công bố “Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và chính Chúa Giêsu với phép lạ đầu tiên tại Cana đã muốn khẳng định Hôn Nhân và Gia Đình đã đem lại Niềm Vui trọn vẹn cho mọi người khi “Người bảo gì, anh em cứ làm theo”. Bài Tin Mừng còn cho thấy với Đức Giêsu trong vinh quang còn có Môsê và Êlia, nghĩa là có lề luật và các tiên tri mà Người đến để kiện toàn. Do đó ơn gọi hôn nhân và gia đình muốn trở thành cơ chế của SỰ SỐNG KHÔNG HƯ NÁT thì cũng phải cùng với Đức Giêsu và nhờ ân sủng Người kiện toàn mọi lề luật và các tiên tri, vì đó là con đường tiếp nối công trình Tạo Dựng và Phát Triển Sự Sống tiêu diệt Sự Chết cho mình và cho mọi người. Chính Chúa Giêsu đã cho thấy sống Ơn Gọi này đòi hỏi phải chấp nhận con đường hy sinh của Thập Giá với lời “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”, hy sinh để vâng phục và yêu thương cho đến cùng, là điều nghịch lại mọi mơ tưởng của loài người, nhưng chính sự Vâng Phục và Yêu Thương ấy sẽ tái tạo TÌNH YÊU BAN SỰ SỐNG VĨNH CỬU.

Nếu như hôn nhân và gia đình chiếu rọi trong cuộc sống sự vâng phục và yêu thương của Chúa Giêsu để chung thủy trong tình yêu đơn nhất và bất khả phân ly, tôn trọng sự sống được trao ban, thì nó mới là cơ chế của SỰ SỐNG KHÔNG HƯ NÁT.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A