CHÚA NHẬT 30 TNA

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Khi quy tụ cho Mình một gia đình riêng, ngay từ thời Cựu Ước qua bài sách Xuất Hành, Thiên Chúa đã muốn gia đình của Ngài phải nhìn vào chính Ngài “là Đấng thương xót” họ, để cũng biết thương xót “khách ngoại kiều, cô nhi quả phụ, người nghèo khó, người láng giềng cầm cố… ” và với gia đình mới của Ngài là Hội Thánh hôm nay, qua thư Thánh Phaolô, Thiên Chúa cũng muốn họ noi gương “chúng tôi và noi gương Chúa” để “sống thế nào vì anh em” để “nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo”.

Ai trong chúng ta lại không nhận rằng mọi hôn nhân và gia đình đều đặt nền tảng trên hai chứ YÊU THƯƠNG, cũng như “giới răn nào trọng nhất” trong các giới răn của gia đình Thiên Chúa là “mến Chúa và yêu thương kẻ khác”, vì như Chúa nói trong bài Tin Mừng “Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

Thế nhưng thực tế trong Hội Thánh cũng như trong mỗi gia đình, mỗi hôn nhân hôm nay hai chữ YÊU THƯƠNG hầu như lại không có cùng một ý nghĩa trong tâm tư, lời nói và hành động của chúng ta.

Khi đòi hỏi Gia Đình Chúa từ xa xưa cho đến hôm nay phải yêu thương, thì Chúa luôn cho thấy đòi hỏi đó là vì họ đã được chính Ngài YÊU THƯƠNG trước, và họ phải thấy vì sao họ đã được yêu thương. Chẳng hạn khi đòi hỏi “chớ làm phiền lòng và ức hiếp khách ngoại kiều: vì các ngươi cũng là khách ngoại kiều ngụ trong đất Ai-cập”. Họ được giải thoát khòi ách nô lệ Ai Cập, không vì họ có công trạng gì xứng đáng, ngược lại họ vẫn mang thân phận của những kẻ tội lỗi. Tội lỗi đeo đẳng họ cả suốt 40 năm trong sa mạc với biết bao biến cố phản nghịch. Khiến nhiều khi Chúa đã muốn hủy diệt họ để sinh một dân mới từ Môsê. Nhưng cuối cùng Chúa vẫn cho họ thấy TÌNH YÊU giải thoát họ là TÌNH YÊU THA THỨ. Và đấy mới là hai chữ YÊU THƯƠNG làm nên gia đình Chúa và mọi gia đình và mọi hôn nhân.

Chính Chúa Giêsu khi thiết lập giới răn mới cho Hội Thánh, gia đình mới của Chúa, Chúa cũng đã dạy “Các con hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương các con”. Phải nhìn vào cách Chúa Yêu Thương : trước hết trong lời nói Ngài “đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho …” “họ đã nhận những lời ấy” vì đó là “Lời ban sự sống đời đời”, rồi trong hành động, Ngài “Vì họ, Ngài xin thánh hiến chính mình Ngài”, thánh hiến khi trở nên kẻ tôi tớ mà rửa chân cho họ, thánh hiến khi ban cho họ “Mình và Máu Ngài” trong Thánh Thể sẽ phải đổ ra trên Thánh Giá, tất cả hành động của TÌNH YÊU ấy chỉ nhằm đến THA THỨ TỘI LỖI cho họ và cho nhiều người. Đó là TÌNH YÊU Chúa đặt làm nền tảng cho Gia Đình Chúa : “Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi” là người đã được xót thương và được tha thứ.

Vì vậy, anh chị em và các bạn trẻ thân mến, để xây dựng hôn nhân và gia đình theo ý muốn của Chúa, chúng ta phải học  để biết mình đã được Chúa xót thương và tha thứ như thế nào, để rồi cũng học và biết Yêu Thương mọi thành phần trong gia đình hiện tại cũng như tương lai bằng chính Tình Yêu xót thương và tha thứ ấy. Tất nhiên đây chỉ có thể trở nên điều dễ dàng khi nhờ ơn Chúa, chúng ta có được trái tim luôn khiêm tốn nhận ra con người đầy tội lỗi của mình đã được Chúa yêu thương và tha thứ. Theo ý nghĩa đó, bí tích hòa giải trở thành Bí Tích làm mới lại Tình Yêu cho Gia Đình và Hôn Nhân vậy.

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A