LỄ CÁC THÁNH

Anh chị em thân mến,

Hôm nay mừng lễ Các Thánh tự nhiên chúng ta cũng bị hỏi xem “Những người… này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?”. Có lẽ chúng ta hầu như không có câu trả lời tức khắc, vì nghĩ rằng mỗi vị đều có một cuộc sống thánh thiện mà chúng ta không thể biết được, có điều chắc chắn là lối sống của các Ngài rất khác với chúng ta, những con người mang nhiều tính xác thịt.

Tất cả các bài Kinh Thánh chúng ta vừa nghe công bố ngược lại với tất cả những suy nghĩ của chúng ta. Bởi vì như Thánh Vịnh Đáp Ca khi đặt vấn đề “Ai sẽ được trèo lên núi Chúa? Ai sẽ được dừng bước trong thánh điện?” thì câu trả lời thật đơn giản “Đó là người có bàn tay vô tội và tâm hồn trong sạch, không để lòng xuôi theo sự giả trá”. Và nếu chúng ta cố gắng chúng ta cũng có thể sống được như thế.

Phương chi khi nghe công bố đoạn sách Khải Huyền, chúng ta biết rõ chúng ta thực sự là những tội nhân, nhưng cũng như các Thánh, lối sống của các Ngài chỉ là “những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên”. Đau khổ lớn lao thì ai cũng có, giặt áo đời mình thì ai cũng phải làm, chỉ còn một điều duy nhất là phải “giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên” thì có lẽ đó là sự khác biệt giữa chúng ta và các Thánh mà thôi.

Và khi nghe đọc đoạn thư của Thánh Gioan, có lẽ chúng ta không hiểu như các Thánh đã hiểu rằng “Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế”. Phải nói như thánh Phaolô “Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự: nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô,”, còn phẩm giá nào cao quý hơn. Các Thánh chỉ là những người quyết cố gắng giữ lấy phẩm giá ấy dù đó là như thánh Phaolô nói “đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người”.

Thực sự “đồng chịu đau khổ với Người” chỉ có nghĩa là sống theo lối sống của Người mà bài Tin Mừng chính là Hiến Chương của các Thánh :

·         có tinh thần nghèo khó

·         hiền lành

·         đau buồn

·         đói khát điều công chính

·         hay thương xót người

·         có lòng trong sạch

·         ăn ở thuận hoà

·         bị bách hại vì lẽ công chính

Phải nói rằng sống như thế không phải là điều khó với bất kể là ai trong chúng ta, cái khó ở chỗ như thư thánh Gioan viết “Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta” và là điều chúng ta hầu như tuyệt đối không muốn. Các Thánh cũng là những người đã phải trải qua không phải là cuộc chiến đấu bên ngoài, mà là cuộc chiến nội tâm. Ngay cả thánh Phaolô cũng đã phải thốt lên “trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác: luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta!

Vì thế nếu có hỏi bất cứ vị Thánh nào “Tại sao Ngài là Thánh”, thì chúng ta cũng chỉ được nghe các Ngài đáp lại như thánh Phaolô đã nói “Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi.”. Và để có ơn Thiên Chúa chắc chắn không phải là điều khó, nếu chúng ta muốn, chúng ta xin Ngài sẽ ban dư tràn.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A