Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy xem ngày lễ này có liên hệ gì với đời sống gia đình và hôn nhân của chúng ta. Sự thật theo Kinh Thánh và Giáo Lý truyền thống của Hội Thánh luôn dạy chúng ta rằng Hôn Nhân và Gia Đình chúng ta được Thiên Chúa Ba Ngôi thiết lập và cứu chuộc để chúng ta là Hình Ảnh trung thực của Người giữa thế gian.

Nhìn vào Hôn Nhân và Gia Đình nhân loại chúng ta có thể cảm nhận được Thiên Chúa duy nhất nhưng lại cũng là một cộng đoàn Yêu Thương. Ngược lại nếu chúng ta muốn có một hôn nhân và gia đình duy nhất và là cộng đoàn của tình yêu thì phải dấn hôn nhân và gia đình vào trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.

Trước hết như bài sách Xuất Hành cho thấy cộng đoàn Yêu Thương thì phải như Thiên Chúa là“Đức Chúa! Đức Chúa! Thiên Chúa thương xót và từ nhân, bao dung, đầy nhân nghĩa và tín thành”, một Thiên Chúa “xoá mọi gian ác và tội lỗi ..và.. nhận ..dân.. làm cơ nghiệp của Chúa”. Chớ gì khi đã dấn thân vào cuộc hôn nhân và gia đình, người nam hay người nữ cũng xác định được là cùng nhau để tạo nên một cộng đồng mà mỗi thành viên đều nhận mọi thành viên khác là tất cả cơ nghiệp của mình nhờ một trái tim luôn bao dung, nhân nghĩa và tín thành.

Thánh Phaolô có cách diễn tả mầu nhiệm Ba Ngôi đáng chúng ta chú ý, vì không những chính xác cho từng Ngôi Vị mà còn nói được tính duy nhất là Một của bản thể Thiên Chúa và nhất là dễ hiểu và trung thành với truyền thống được mạc khải trong Kinh Thánh : Chúa Cha là Tình Yêu, Chúa Con là Ân Sủng của Tình Yêu Cha và Chúa Thánh Thần là sự Hiệp Thông của Cha và Con. Tình Yêu, Ân Sủng, Hiệp Thông tuy là Ba nhưng lại chỉ là Một trong Bản Thể của cả Ba Ngôi. Tình Yêu chính là Ân Sủng và cũng chính là Hiệp Thông. Và ngược lại cũng vậy. Hôn nhân và gia đình cũng mang mọi chiều kích của Tình Yêu, Ân Sủng và Hiệp Thông, chỉ có điều là nơi con người xác thịt thì trong nhiều trường hợp cụ thể người ta chia cắt và phân biệt những chiều kích này, khiến nó bị vỡ vụn và làm tan nát gia đình hay hôn nhân. Để hiểu được và sống được tính chất 3 là một của Ba chiều kích này phải có Ơn Chúa và sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

Tất cả như bài Tin Mừng nói nó tùy thuộc vào Đức Tin của chúng ta nơi Đức GiêSu là Tình Yêu, là Ân Sủng, là sự Hiệp Thông. Đức Tin chỉ cho thấy Tình Yêu, Ân Sủng và Sự Hiệp Thông được trao ban trong mầu nhiệm Chết và Sống lại của Chúa, mà hôm nay được tái hiện lại cho chúng ta trong các Bí Tích, cách riêng Bí Tích Thánh Thể và Bí Tích Hòa Giải. Bí Tích chỉ có thể lãnh nhận hiệu quả nhờ ánh sáng Lời Chúa và cử hành của Hội Thánh.

Do đó ngày lễ hôm nay gợi lên trong chúng ta Lời Tạ Ơn Thiên Chúa Ba Ngôi đồng thời mở ra con đưỡng đón nhận mầu nhiệm này vào hôn nhân và gia đình để có sự sống phong phú và viên mãn.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A