CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Ngày lễ hôm nay, nhằm tôn thờ và tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa Giêsu, là cơ hội đặc biệt cho chúng ta suy nghĩ về tình yêu hôn nhân và gia đình, vì Mình Máu Thánh là Bí Tích của TÌNH YÊU mà Thiên Chúa ngay từ lúc tạo dựng loài người là nam và là nữ đã muốn và đã thông ban cho họ để họ là hình ảnh của Thiên Chúa Tình Yêu giữa muôn loài.

Khi thông ban cho người nam và người nữ đầu tiên Hơi Thở là Sự Sống và Tình Yêu của Người, Thiên Chúa đã liên kết 2 thân xác nên một, nhưng tội lỗi đã làm băng hoại Sự Sống và Tình Yêu ấy, khiến họ rơi vào tình trạng phân biệt và phân ly theo bản chất của những loài chỉ là xác thịt.

Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người dưới quyền lực sự chết của loài xác thịt, qua lịch sử cứu độ mà bài sách Đệ Nhị Luật có thể đã nhìn thấy cốt yếu của lịch sử ấy khi nhận định Thiên Chúa muốn “để các ngươi vất vả thiếu thốn, và ban cho các ngươi manna làm của ăn mà các ngươi và cha ông các ngươi chưa từng biết tới, để tỏ cho các ngươi thấy rằng: Con người sống không nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Thiên Chúa luôn hiện diện và nâng đỡ khi cần thiết để con người nhận ra Sự Sống và Tình Yêu đích thật của họ là quà tặng của Người chứ không bởi tích lũy những của cải xác thịt. Chính Chúa Giêsu đã nói về Mình và Máu Thánh Người “Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”. Manna tuy từ trời rơi xuống, không do bàn tay con người làm ra, dẫu vậy nó vẫn là loài mang bản chất xác thịt, nên cũng chỉ cho con người sự sống xác thịt, có nghĩa là họ vẫn còn phải chết, nó chỉ có giá trị là lời tiên báo về Bánh Hằng Sống là chính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu, tuy mang xác thịt như mọi người, nhưng là XÁC THỊT MANG SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU của Thiên Chúa, vì là XÁC THỊT ĐÃ NÊN MỘT VỚI NGÔI LỜI THIÊN CHÚA.

Và điều đáng nói ở mầu nhiệm Tình Yêu ấy là qua XÁC THỊT ĐỨC GIÊSU Thiên Chúa muốn như Thánh Phaolô từng nói kết hôn với loài người trong một HÔN ƯỚC NHIỆM MẦU VÀ VĨNH VIỄN để loài người NÊN MỘT VỚI NGÀI trong SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU.

Sự Sống và Tình Yêu được chính Đức Giêsu đem vào thế gian là Sự Sống và Tình Yêu hạ mình, vâng phục để hiến dâng bản thân thành của lễ thanh tẩy và thánh hóa loài người. Nhưng cũng là Sự Sống và Tình Yêu đòi hỏi con người phải hoán cải, phải để Lời Chúa gọt tỉa, phải có sự đối thoại trong tình yêu với Thiên Chúa, và sẵn sàng cởi bỏ con người xác thịt mà mang lấy con người của Thánh Thần, để nên một với Đức Giêsu trong hành trình nên một với anh chị em mình. Tất cả hành trình Hôn Ước Nhiệm Mầu ấy phải bắt đầu từ trong chính hôn nhân và gia đình nhân loại, như khởi điểm của hành trình ấy đã diễn ra từ hôn nhân và gia đình Nazareth xưa.

Khi cử hành lễ Tôn Thờ và Tôn Vinh Mình Máu Thánh Chúa, Giáo Hội đã lập lại những bước căn bản của hành trình Hôn Ước Nhiệm Mầu qua mỗi thành phần cơ cấu của Thánh Lễ : Nhân Danh Chúa, Giáo Hội thành khẩn sám hối kêu cầu lòng thương xót tha thứ, lắng nghe và chân thành đáp lại Lời Chúa, khiêm tốn cởi bỏ con người xác thịt để mặc lấy con người Đức Giêsu mà ra đi loan báo Tin Bình An cho mọi người.

Thực sự phải nói chính vì trong hôn nhân và gia đình nhân loại hôm nay, kể cả của các Ki tô hữu, vẫn chỉ muốn dừng lại trong con người cũ, con người chỉ muốn giữ lại cho riêng mình những quyền của bản thân và quy về bản thân, cho nên không bao giờ có bình an và hạnh phúc.

Hôn nhân và gia đình phải nhìn vào Hôn Ước Nhiệm Mầu đã được ký trong Mình và Máu Thánh để bước vào hành trình của SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU, hành trình NÊN MỘT với Chúa Giêsu và với nhau.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên

 


GỢI Ý GIẢNG LỄ A