CHÚA NHẬT PHỤC SINH 2017

Anh chị em thân mến,

1.   Trong lời rao giảng của Thánh Phêrô có lời này : “ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng”, là điều khiến nổi lên rất nhiều thắc mắc. Thế nhưng, chính mầu nhiệm Chúa Phục Sinh là điều vượt trên mọi trí tuệ loài người, và chỉ có thể nhận biết bởi Đức Tin của các nhân chứng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, đó là 12 Tông Đồ và sau này còn có Phaolô cũng được kể vào hàng Tông Đồ, những con người đã từng sống với Đức Giêsu  hay được đích thân Đấng Phục Sinh tuyển chọn. Đức Tin của các Ngài đã phải trải qua những chứng nghiệm bản thân về CON NGƯỜI CỦA ĐẤNG PHỤC SINH, tuy còn hình hài thân xác nhưng có sự sống mới, sự sống của chính Thiên Chúa, điều mà không trí tuệ nào có thể nhận biết.

2.   Trước hết là chứng nghiệm về ngôi mộ trống mà Tin Mừng Gioan vừa tường thuật. Tuy đó không phải là lý chứng thuyết phục sự kiện Người Đã Phục Sinh nhưng rõ ràng nếu Người còn thân xác ở trong mộ thì đã không thể có sự Phục Sinh. Vì thế giới lãnh đạo Do Thái đã phao tin là các môn đệ đã lấy xác Người đem dấu nơi kín ẩn khác, và nhiều người vẫn loan truyền điều ấy. Đối với các môn đệ tuy thấy mộ trống, nhưng vẫn chưa hiểu gì và vẫn trong sự hoang mang.

3.   Cho dù sau đó Phêrô cũng được gặp Đấng Phục Sinh, và nhất là tất cả các ông đều đã gặp Người suốt 40 ngày tại Gallile, các ông chỉ chứng nghiệm Người vẫn còn mang thân xác trước đây vẫn có thể ăn uống với các ông đôi lần, vẫn có quyền năng như cho các ông mẻ cá lạ lùng ở biển hồ Gallile như trước đây, thậm chí cho các ông sờ tay và cạnh sườn bị đâm thâu, lòng trí các ông tuy vui mừng vì biết Thầy vẫn sống, nhưng những chứng nghiệm ấy vẫn không cho các ông hiểu sự BIẾN ĐỔI của thân xác Người. Thân xác giờ đây có thể đi qua các cửa vẫn đóng kín, Thân xác có thể biến đi…khi họ nhận ra Người khiến nhiều lúc các ông tưởng là ma. Và dù chứng nghiệm việc Người về trời, nhưng tất cả vẫn chưa phá tan sự hoang mang. Cửa nhà các ông vẫn còn đóng kín vì sợ người Do Thái. Dù rằng những lần hiện ra đó đã quy tụ các ông lại sau khi họ đã bỏ trốn hết, và nhiều người đã muốn bỏ về quê, hay trở lại với nghề đánh cá cũ. Có một tiến bộ trong lòng tin, nhưng chưa đủ cho các ông ra khỏi nhà của mình, Đức Tin chưa tới mức BIẾN ĐỔI chính con người các ông.

4.   Phải có sự nâng đỡ của Đức Maria và cộng đoàn trong sự cầu nguyện cho đến ngày Chúa Phục Sinh gởi Thánh Thần đến với các ông để Thánh Thần Tình Yêu làm chỗi dậy Tình Yêu đã có nơi các ông, biến đổi chính con người các ông trở nên Nhân Chứng Sống cho Đấng Phục Sinh, khi họ chứng nghiệm được Sự Sống của họ giờ đây không còn là họ sống mà là Đức Ki tô sống trong họ như Thánh Phao lô đã chứng nghiệm.

5.   Như thế Niềm Tin vào Đấng Phục Sinh là niềm tin vào SỰ SỐNG MỚI mà Đấng Phục Sinh trao ban cho họ, Biến Đổi cuộc sống họ. Hôm nay cũng thế, nếu chúng ta không chứng nghiệm được nơi bản thân sự Biến Đổi nhờ các ơn huệ qua các Bí Tích đang biến đổi cuộc sống chúng ta theo sức mạnh và định hướng TÌNH YÊU của Đấng đã chết và sống lại vì ta, thì chúng ta không nhận biết được mầu nhiệm Phục Sinh của Chúa, vốn hệ tại là SỰ BIẾN ĐỔI lạ lùng, từ con người đã chết trở nên con người sống sự sống của Thiên Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A