CHÚA NHẬT 4 PS-A

NGÀY CẦU CHO ƠN GỌI

Anh chị em và các bạn trẻ thân mến,

Các bài Tin Mừng được đọc trong Chúa Nhật hôm nay đều nói về Đấng Chăn Chiên Lành, nên từ lâu Chúa Nhật này được gọi là Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, vì thế cũng là ngày Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và ơn gọi tu trì. Chúng ta sẽ dựa vào Lời Chúa để hiểu về các ơn gọi này, qua đó chúng ta cũng có thể hiểu con đường ơn gọi hôn nhân và gia đình.

Dù là Ơn Gọi nào cũng chỉ nhằm tham gia vào sứ vụ chăn chiên của Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành, mỗi ơn gọi tham gia vào một khía cạnh của sứ vụ đó:

Ơn gọi Linh Mục tham gia vào sứ vụ của Đức Kitô trong tư cách là đầu của đoàn chiên. Ơn gọi tu trì tham gia vào sứ vụ của Người trong tư cách là mẫu mực sống những đòi hỏi đặc biệt mà Người đã sống là Khó Nghèo, Vâng Phục và Khiết Trinh để Phục Vụ mầu nhiệm Nước Thiên Chúa hữu hiệu hơn. Và ơn gọi hôn nhân tham gia vào sứ vụ của Người trong tư cách làm nên một Hội Thánh tại gia.

Dù theo ơn gọi nào tất cả các linh mục, tu sỹ, hay người lập gia đình đều phải ý thức điều căn bản là “ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên.”. Cửa chuồng chiên chính là CON NGƯỜI ĐỨC GIÊSU như chính Người tuyên bố “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên.”.

Cửa chuồng chiên được thánh Phêrô mô tả “Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh, lên làm Chúa và làm Đấng Kitô”. Bước qua cửa này chính là bước qua việc chịu đóng đinh để được sống lại với Người trong sự sống mới, là phải “chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội; và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần.”. Thánh Phaolô cũng nói như thế “vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân Người.”. Cụ thể hơn nữa, bước qua cửa chuồng chiên này cũng có nghĩa là cùng với Người “gánh vác tội lỗi anh chị em chúng ta nơi thân xác … trên cây khổ giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, anh chị em chúng ta được sống cho sự công chính”. Đó là cửa duy nhất đưa vào cánh đồng sự sống mà chính Chúa Giêsu nói chỉ khi qua cửa đó thì chiên mới “tìm thấy của nuôi thân” bởi vì Ngài đến là “để cho chúng được sống và được sống dồi dào”.

Cầu nguyện cho ơn gọi, dù là ơn gọi nào, cũng là cầu nguyện cho người đi theo ơn gọi phải đi qua cửa chuồng chiên duy nhất ấy, để “chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra”. Mọi thất bại dù là trong ơn gọi linh mục, hay ơn gọi tu trì và cả ơn gọi hôn nhân chính là vì họ đi theo lối khác mà vào đàn chiên được giao phó, và Chúa nói làm như vậy họ “đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng” và cuối cùng họ chỉ là những “Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ” đàn chiên.

Nhưng ngày nay biết bao người theo ơn gọi dù là ơn gọi linh mục, tu trì, hoặc hôn nhân lại chọn đi qua lối khác, không chấp nhận đi qua Đức Giêsu chịu đóng đinh, và họ đã làm tan nát đàn chiên đã được trao cho họ. Từ trong gia đình, đến trong giáo xứ, giáo phận, rất nhiều người trong các ơn gọi chỉ chạy theo đường lối mị dân, nhằm đáp ứng hay thỏa mãn những nhu cầu như chữa lành, hay cho công việc làm ăn thuận lợi, qua được những khó khăn vật chất hay tinh thần mà quên đi việc đòi hỏi phải bước qua mầu nhiệm khổ nạn của Chúa. Những phong trào như thế luôn lôi cuốn mọi người chạy theo, họ đâu nghĩ rằng vì thế họ đang ủng hộ tác động của Satan vốn chống lại mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh của Chúa.

 

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Duyên


GỢI Ý GIẢNG LỄ A