BÀI GIẢNG THỨ SÁU TUẦN THÁNH

 

 

Trong Hội thánh chúng ta, ai cũng hiểu rằng cái chết của Đức Yêsu  có tính cách cứu độ, thế nhưng có hai lối trình bầy khác nhau

 

- một lối theo kiểu pháp lý, kiểu luật xã hội hay toà án đời

- một lối theo cái nhìn của Thánh Kinh

+ Lối trình bầy thứ nhất cho rằng

- khi tổ tông loài người và tiếp theo đó là con cháu họ phạm tội, là đã xúc phạm đến Thiên Chúa . Sự xúc phạm này nặng nề vô cùng, vì xúc phạm đến chính Thiên Chúa  là Đấng cao trọng vô cùng

- để đền bồi sự xúc phạm vô cùng này, phải có một ai tạo được một công nghiệp vô cùng, bằng cách chịu hình phạt tương xứng với sự xúc phạm

- về vấn đề này, chẳng con người nào đủ điều kiện. Chỉ một mình Đức Yêsu – Đấng vừa là người vừa là Thiên Chúa  - mới có những việc có giá trị vô cùng

- vậy Đức Chúa Cha đã bắt Đức Yêsu chịu thương khó thay cho loài người, chịu một cách vô cùng đau đớn nhục nhã, mang lấy hình phạt đọa đày, bị Thiên Chúa  bỏ rơi nguyền rủa, nhờ đó Đức Chúa Cha nguôi giận, chấp nhận sự đền bồi và tha thứ cho cả nhân loại

- quan niệm này dựa vào một số ý tưởng thấy xuất hiện trong Thánh Kinh như : Đức Yêsu phải gánh tội thiên hạ, phải đền thay, phải trả giá đắt mới chuộc được con người, Thiên Chúa  đã xoá sổ nợ do tội làm ta mắc với Thiên Chúa …

Thế nhưng lối trình bấy này không đúng

- vì làm cho người ta hiểu Thiên Chúa  là Đấng độc ác, không còn là Người Cha yêu thương

- vì làm như có chia rẽ, có căng thẳng tâm lý trong Ba Ngôi,, trong khi Ba Ngôi luôn luôn hiệp nhất nên một

- vì đi ngược lại màu nhiệm cứu độ là màu nhiệm Tình thương

- và vì nhiều lý do khác nữa

Còn lối trình bầy thứ hai đúng sự thật của màu nhiệm cứu độ hơn. Theo lối trình bầy này

+ cái chết của Đức Yêsu có tính cách cứu độ vì nó do tình mến tuyệt đối của Đức Yêsu

- khi chịu thương khó và chịu chết, Đức Yêsu đã tỏ ra yêu mến Chúa Cha trên hết mọi sự , vâng phục Chúa Cha tuyệt đối, lấy chính mạng sống mình làm bằng chứng cho tình mến của mình đối với Chúa Cha , làm cách thức đáp trả trọn vẹn tình yêu của Chúa Cha, không từ khước Cha như con người phạm tội, do đó đã xoá tội, đền tội

- khi chịu chết, Đức Yêsu đã chết hoàn toàn cho con người xác thịt, cho cái tôi ích kỷ, trở nên hoàn toàn trống rỗng nơi mình, để mở ra cho Thiên Chúa , sãn sàng đón nhận Thiên Chúa  và sự sống của Thiên Chúa

- khi chịu chết, Đức Yêsu tỏ lộ hết mức tư cách làm con, Ngài hoàn toàn ưng thuận để cho Chúa Cha là tất cả , để cho Chúa Cha sinh ra Ngài, dẹp bỏ mọi cản trở đối với Cha

- đồng thời khi chịu chết, Đức Yêsu chứng tỏ Ngài yêu thương nhân loại , hy sinh vì nhân loại hết mức.

Chính vì những ly do đó, cái chết của Đức Yêsu  cứu độ được nhân loại

+ Cái chết của Đức Yêsu có tính cách cứu độ còn vì nó đánh dấu lúc xảy ra Cuộc Xuất hành mới, đưa Đức Yêsu và nhân loại từ thế gian này sang thế giới của Thiên Chúa .

   Khi đọc cả Tin Mừng theo thánh Yoan., cũng như bài Thương khó vừa xong, người ta thấy Đức Yêsu đúng là Đấng thực hiện Cuộc Xuất hành mới

- bởi vì ở một số chỗ trong Tin Mừng Yoan, Đức Yêsu được giới thiệu là Môsê mới, đi đầu đoàn dân và thực hiện nhiều việc Môsê đã thực hiện xưa kia (như làm ngôn sứ, ban bố lề luật, ban manna)

- Ngài được giương cao trên thập giá, như con rắn đồng ngày xưa, để chữa nọc độc của Con Rắn Satan và giúp con người khỏi chết. Ta vừa nghe thánh Yoan nói : “Chíng sẽ trông lên Người chúng đã đâm”

- Ngài đã chết như Con Chiên vượt qua đích thực, được tế sát vào chính giờ người Do thái đang tế sát chiên ở Đền thờ, nhờ đó Ngài xóa bỏ tội lỗi là công việc của Satan

- nhất là Đức Yêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa  :  khi Ngài trả lời với lính tráng “chính là Ta” chúng giật lùi ra đàng sau và nhào xuống đất, bởi Thiên Chúa  đang hiện diện trước mặt chúng. Trước đó Đức Yêsu đã từng nói với người Do thái “khi các ngươi nhắc Con Người lên cao, bấy giờ các ngươi sẽ biết chính Là Ta” (8,28)

 

Vậy chiều nay, khi tưởng niệm lúc Đức Yêsu chết trên thập giá, là chúng ta đang chiêm ngắm chính Thiên Chúa , Đấng yêu thương ta đến mức dấn thân đến cùng,, đến mức đi đến tận vực thẳm ta rơi xuống do phạm tội, đến mức thí nộp Người Con yêu dấu để đoan chắc là tội ta được thứ tha, ơn cúu độ được ban dồi dào từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Yêsu.

Lát nữa đây, khi tôn thờ và hôn kính thánh giá, ta không thể không xúc động trước tình thương hải hà ấy và không thể không biết ơn Đấng đã chết vì ta, Đấng đã hy sinh tất cả để cứu độ ta.

 

        Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


Về Trang Mục Lục