GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A (2017)

          Trong thời Cựu ước, dân Israel được gọi là Dân Chọn của Thiên Chúa. Sở dĩ thế, vì do lòng ưu ái của Người, Thiên Chúa kén chọn họ giữa nhiều dân tộc, để gầy tạo họ thành một dân có niềm tin độc thần giữa các dân tộc đa thần, nghĩa là có nhiều niềm tin, nhiều sự mê tín và tin vào đủ loại thần linh. Thiên Chúa cũng kén chọn họ để giúp họ trở thành một dân tộc đặc biệt giữa muôn dân tộc.

          Vì mục đích đó Thiên Chúa muốn họ có một lối sống khác với các dân chung quanh. Thiên Chúa đào luyện họ một cách từ từ và kiên nhẫn. Người ban các giới răn của Người cho họ, Người tuyển chọn ông Môsê để lãnh đạo họ và hướng dẫn họ, từ khi họ và ông còn ở trong Ai cập, cho đến khi họ và ông ra khỏi Ai cập và đi hết chặng đường 40 năm trong sa mạc. Nối tiếp ông Môsê từ lúc vào Đất Hứa nhiều ngôn sứ đã nhắc lại cho họ những lời dạy của Thiên Chúa và của Môsê khi trước, cũng như giải thích nhiều thêm, sâu rộng thêm, theo khả năng mỗi ngôn sứ và sự soi sáng của Chúa.

          Bài đọc I chúng ta vừa nghe là một đoạn do ngôn sứ I-sai-a viết sau Dân Chọn được thoát khỏi cảnh lưu đầy ở Babilon và đã trở về quê hương. Vị ngôn sứ này giúp họ hiểu rằng họ sẽ thể hiện được vai trò của họ và trở nên như ánh sáng giữa một môi trường tăm tối, khi họ biết sống bác ái, biết quan tâm đến những kẻ bất hạnh và ân cần giúp đỡ, khi họ biết loại bỏ gông cùm, sự áp bức và đe dọa đối với kẻ khác.

          Đến thời Tân ước Đấng Cứu Thế cũng muốn gây tạo một cộng đoàn khác biệt và tốt lành giữa nhân loại. Ngài muốn các kẻ tin Ngài trở nên giống như muối tốt để ướp mặn cuộc đời, giúp cho cuộc đời nên tốt lành, không bị hư hỏng. Ngài cũng muốn họ trở nên ánh sáng cho trần gian, giống như một thành xây trên núi không thể ẩn khuất được, trái lại còn lộ rõ và giống như một cái đèn được đặt trên cao, soi chiếu cho mọi người trong nhà.

          So sánh kẻ tin với muối hoặc với sự sáng chỉ mới là lý thuyết. Muối và ánh sáng nói đây phải được thể hiện bằng lối sống đạo đức và những hành động tốt lành, bằng thái độ khiêm nhường, không vênh váo khoe khoang, nhưng chỉ nỗ lực nên giống Đức Kitô. Đó là điều thánh tông đồ Phaolô đã thực hiện: Ngài tự nhận mình thấp hèn bất lực trong công tác rao giảng Tin Mừng, Ngài chỉ biết cậy dựa vào quyền năng của Thiên Chúa, chỉ biết đề cao một mình Đức Giêsu, mà là một Đức Giêsu chịu đóng đinh thập giá, cũng như chỉ lo sống xứng đáng một môn đệ của Đức Kitô. Có như thế, theo Ngài nghĩ, các tín hữu sẽ có đức tin, không phải vì lời giảng dạy của Ngài khôn ngoan hùng hồn theo kiểu thế gian, trái lại họ tin vì được quyền năng của Chúa tác động.

          Mỗi chúng ta hiện nay cũng đáng được Thiên Chúa kén chọn như dân Do Thái và như thánh tông đồ Phaolô xưa kia, để trở nên muối men và ánh sáng cho trần gian, để trở nên phần tử của một cộng đoàn được Thiên Chúa yêu thương đặc biệt và một cộng đoàn nổi bật khác biệt giữa lòng đời. Chúng ta có ý thức được và có thể hiện được vai trò cao quý đó của mình không?

          Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A