GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Nghe lời dạy của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy các đòi hỏi của Ngài thật khó thực hiện. Đó là những đòi hỏi vượt quá khả năng thực hiện của ta. Nhưng chắc chắn Đức Giêsu không đưa ra các đòi hỏi gắt gao đó để làm ta khiếp sợ hoặc thất vọng, vì thấy mình bất lực, không thể đáp ứng. Sở dĩ Đức Giêsu mời gọi các kẻ tin Ngài sống đạo đức hơn Biệt phái và Luật sĩ thời Ngài, hơn mức người thường,

-          vì Ngài biết rõ Thiên Chúa ôm ấp một mơ ước thật cao xa về con người chúng ta và người chẳng những hy vọng mà còn tin tưởng nơi con người: Người ao ước rằng con người là thụ tạo dấu yêu của Người sẽ đạt tới mức trở nên giống như Người trong lối sống, trong thái độ, trong mọi hành xử. Người đặt tin tưởng nơi con người, vì nghĩ rằng những điều Người đưa ra, cho dù là rất lý tưởng sẽ được con người đón nhận và thi hành.

-          lý do thứ hai, vì trước khi chạy các môn đệ và các kẻ tin, chính Đức Giêsu là Đấng đã và đang thực hiện những điều Người mong cầu nơi họ.

-          lý do thứ ba: vì Đức Giêsu trong thấy đàng sau những đòi hỏi đó của Ngài, đang có Nước Trời là phần thưởng dành cho những ai thi hành các đòi hỏi đó. So với Nước trời, thì những hy sinh, những vất vả ngay những đau đớn, dù gớm và to lớn đến mấy cũng kể như còn quá nhẹ nhàng và nhỏ bé. Mỗi kẻ tin cần đọc từng đòi hỏi của Chúa kèm theo câu “vì Nước Trời đã đến”. Ví dụ: Chúa dạy các môn đệ là chẳng những không được giết người mà còn không được giận anh em mình, không được mắng anh em mình là đô ngốc hoặc là quân phản đạo. Ta thấy thật khó giữ những điều đó, nghĩa là ta phải giữ mình và cố gắng nhiều, nhưng biết rằng có giữ như vậy, ta sẽ được hưởng phần thưởng là Nước Trời.

Ví dụ: Chúa dạy các môn đệ chẳng những không được ngoại tình, mà còn phải tránh mọi ý xấu, mọi suy nghĩ bậy bạ trong lòng khi nhìn một người nữ, đã thế Chúa còn bảo móc mắt chặt tay nếu mắt và tay trở thành nguyên nhân khiến ta phạm tội. Đó cũng là điều quá khả năng của ta. Trong thực tế, nếu thi hành đúng như Chúa dạy, thì chắc chắn đâu đâu cũng xuất hiện nhiều người không còn đủ hai mắt hoặc hai tay.

-          lý do thứ bốn vì Đức Giêsu cũng như Đức Chúa Cha muốn nhân loại ngày càng tiến thêm về luân lý, về đạo đức. Trong Cựu ước, xin Chúa đã chọn riêng dân Israel và qua Môsê, các thẩm phán các ngôn sứ, các kinh sư, Người đã huẩn luyện họ thành một dân có lối sống nhân bản hơn so với các dân tộc chung quanh. Đến Đức Giêsu thời Tân ước Thiên Chúa  còn muốn nâng cao đời sống đạo đức của con người lên thêm một mức nữa, để họ dần dần đạt tới mức lý tưởng là nên giống Đức Giêsu, Đấng bỏ mình hoàn toàn và yêu mến hết mức đến độ chấp nhận để cho mình bị đóng đinh vào thập giá.

Là những kẻ đã biết và đã tin Đức Giêsu đã được mạc khải về diễm phúc cao vời là được Thiên Chúa hứa ban Nước Trời và hạnh phúc tuyệt đối, ta xin Chúa ban cho mình vững vàng trong đức tin cho đến cùng và quãng đại hy sinh theo mọi đòi hỏi của luật Chúa và của Tin Mừng, dù phải hy sinh mất mát và đau khổ đến mấy, để đến ngày gặp Chúa, ta được nhận Nước Trời là phần thưởng và hồng ân vượt trên mọi giá trị khác trên đời.

Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A