GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Phương pháp quen thuộc mà các kinh sư Do Thái thường áp dụng khi giáo huấn hoặc dạy giáo lý là kể các chuyện dụ ngôn. Phương pháp này đáp ứng sự mong chờ của các thỉnh giả, vì về tâm lý, hầu như ai ai cũng thích nghe truyện và các dụ ngôn thường cũng nhẹ nhàng, dễ hiểu.

          Đức Giêsu là Con Thiên Chúa nhập thể, đi vào trần gian, sống kiếp con người. Ngài hòa mình với đời sống và thói quen thuộc thời đại của Ngài. Bởi đó chính Ngài cũng dùng nhiều dụ ngôn để trình bầy giáo lý về Nước Trời ba Tin Mừng nhất lãm đã giữ lại nhiều dụ ngôn của Ngài. Ta vừa nghe dụ ngôn về người gieo giống. Ngài kể dụ ngôn này dựa theo điều Ngài quan sát thấy nơi cách thức gieo giống và trồng cấy ngay tại xứ sở của Ngài. So với cách gieo trồng của Việt Nam chúng ta, thì cách gieo trồng của nhà nông Do Thái có một số điểm khác biệt. Người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng sửa soạn đất trồng hay mặt ruộng một cách tươm tất, bằng việc cuốc xới hay cày bừa trước, rồi mới gieo hạt hoặc cấy mạ. Còn nhà nông Do Thái thường rải hạt giống trước, rồi mới cày xấy khu đất. Bởi đó, như Chúa Giêsu kể, có hạt lúa rơi vào chỗ đường mòn, có hạt rơi trúng chỗ sỏi đá hoặc chỗ có nhiều bụi gai, chỉ có một số rơi trúng chỗ đất ít cỏ và mầu mỡ. Từ đó mỗi hạt lúa cũng có một số phận riêng.

          Khi kể dụ ngôn, như dụ ngôn gieo giống đây chẳng những Đức Giêsu kể cho người ta một sự việc xảy ra thật trong thực tế, mà còn muốn người ta dựa theo dụ ngôn ấy mà suy nghĩ xa hơn. Cụ thể là qua cách gieo trồng của người Do Thái, gieo hạt giống trước khi cày bừa Ngài muốn nói đến sự quảng đại và khách quan của Thiên Chúa đối với mọi người. Trong khi con người chúng ta thường chọn lựa khu đất, thích khu đất tốt và chê khu đất xấu, thì Thiên Chúa như không hề phân biệt khu đất này với đất kia, tức là không hề phần biệt loại người này với loại người kia. Giống như người nông dân Do Thái, Thiên Chúa rộng rãi ban ơn huệ, ban Lời hoặc sự soi sáng của Người cho hết mọi người. Người biết trước có người sẽ làm cho ơn huệ Người ban bị hư mất, có người lại làm cho ơn huệ ấy sinh hoa kết quả khả quan. Thế nhưng Người vẫn cứ quảng đại, ban ơn huệ cho mọi người như nhau.

          Theo dụ ngôn Chúa Giêsu kể, trừ những hạt giống rơi trên đường mòn hoặc rơi giữa bụi gai, còn tất cả các hạt giống khác đều dần dần mọc lên và đi dần tới kết quả. Đối với hạt lúa thì thế, còn trong trường hợp của con người, sự thành công hay thất bại còn do yếu tố này hay yếu tố khác, do phía con người hoặc phía Thiên Chúa. Theo sự lạc quan của Đức Giêsu, như Ngài nói ở cuối dụ ngôn có hạt sẽ đạt 30 hoặc 60 hoặc 100. Và theo đoạn sách I-sai-a trong bài đọc một Thiên Chúa tin chắc mọi việc người làm đều sẽ thành công, sẽ đạt mục đích như người mong muốn. Giống như hạt mưa Người cho rơi xuống mặt đất chắc chắn sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cũng như mọi lời Người phán ra sẽ đạt kết quả, sẽ hoàn thành sứ mạng của nó trước khi trở về lại với Người.

          Vậy dựa vào Lời Chúa và suy nghĩ về chính mình, ai trong chúng ta cũng có quyền xác tín mình được Thiên Chúa yêu thương, chứ không bị chê bỏ, mình được Người rộng rãi phú ban nhiều ơn huệ, được nghe biết nhiều Lời của Người, dù ta là người tốt hay xấu, giống như mọi chỗ đất trong khu vườn, đều nhận được hạt giống, dù đó là chỗ đất tốt hoặc chỗ đất đầy sỏi đá gai góc. Tâm tình của ta do đó là mọi lúc biết ơn Thiên Chúa và ca ngợi tình thương của Người, đồng thời nói như thánh Phaolô trong bài đọc hai, mọi lúc chúng ta chấp nhận mọi hy sinh gian khó để làm cho con người của ta đạt đến tư cách con cái Thiên Chúa, làm cho ơn Thánh Thần mà ta đã được lãnh nhận như ơn huệ đầu mùa phát huy trọn mức trong tâm hồn và đời sống chúng ta.

          Antôn Trần Thế Phiệt


GỢI Ý GIẢNG LỄ A