GỢI Ý GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XXVI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

          Đức Giêsu nói dụ ngôn về hai người con với thượng tế và kỳ mục trong dân Do Thái thời Ngài. Như thế, ta có quyền hiểu người con thứ nhất ám chỉ Dân Ngoại, và người con thứ hai ám chỉ dân Do Thái. Trước ý muốn của Thiên Chúa, tỏ ra bằng nhiều cách như tiếng lương tâm, lời dạy của các hiền nhân hoặc của các tin ngưỡng, mời gọi người ta tin nhận và tôn thờ Người, Dân Ngoại đã không muốn nghe theo. Giống như người con trai thứ nhất trong dụ ngôn, khi nghe người cha bảo đi làm vườn nho, anh ta đã không đi. Ngược lại, khi người cha bảo người con thứ hai đi làm, anh ta đã có vẻ ngoan ngoãn và mau mắn nhận lời, thế nhưng anh ta lại không đi.

          Ở đây Đức Giêsu muốn nói đến thái độ của Dân Ngoại và dân Do Thái. Ban đầu, Dân Ngoại không tin nhận và sống theo lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng khi Đấng Cứu Thế đến, giới thiệu về Nước Trời, họ đã chân thành nghe lời Ngài. Cụ thể là nhiều nhóm người gốc Dân Ngoại, những người không thuộc Dân Riêng của Thiên Chúa, đã đến cùng Đức Giêsu, mở lòng trước lời rao giảng của Ngài. Nhiều cô gái điếm và người thu thuế là hai hạng người bị dân Do Thái coi thường và cho là không xứng đáng với Nước Trời, đã có mặt trong đám người nghe Đức Giêsu và sống theo lời giáo huấn của Ngài. Trong khi đó, hàng lãnh đạo của Dân Do Thái, như thượng tế, kỳ lão, biệt phái, luật sĩ lại khinh màng Đức Giêsu cũng như lời rao giảng của Ngài. Đến nỗi Đức Giêsu thẳng thừng tuyên bố với họ: những người thu thuế và gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.

          Qua dụ ngôn này, Đức Giêsu muốn cho thấy điều có tính cách quyết định, đó là thái độ và lòng tin của người ta đối với Ngài và Thiên Chúa trong hiện tại. Dân Do Thái thường vênh vang về quá khứ của mình: họ tự hào vì mình đã là Dân Riêng của Thiên Chúa, vì mình đã thuộc về Dân Chọn, họ tự hào vì có các tổ phụ và các ngôn sứ. Đức Giêsu cảnh cáo họ về niềm tự hào tự đắc đó. Ngài cho thấy chính việc tin nhận Ngài hiện nay mới là điều đáng kể, việc sống theo Ngài trong hiện tại mới là điều có giá trị.

          Dụ ngôn của Đức Giêsu cũng có thể được hiểu theo nghĩa rộng hơn và có thể được áp dụng chung cho mọi trường hợp khác. Khi đó, trước ý muốn mà Thiên Chúa tỏ ra, ai hành động nghĩa là làm theo mới là người làm đẹp lòng Thiên Chúa, còn kẻ chỉ nói suông mà không có hành động đi theo lời nói thì chưa phải là người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Vẫn đề “nói mà không làm, hay việc làm ngược lại với lời nói” xảy ra nhan nhãn trong đời sống thực tế. Đây cũng thường là khuyết điểm của biết bao kẻ tin trong đạo chúng ta.

          Lời Chúa hôm nay gợi ra cho chúng ta nhiều vấn đề như:

          + như cần tránh thói nói hay, làm dở, nói nhiều làm ít hay tệ hơn chẳng làm gì cả, như người ta nói “mười voi không được bát nước xáo”

          + cần tập đức tính hứa là làm, thực hiện những gì mình đã hứa một cách nghiêm túc.

          + nếu thình thoảng sai phạm, ta khiêm tốn và chân thành sửa sai vì như ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói trong bài đọc một, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho những kẻ có lỗi mà biết sám hối, Người không sử sự như con người, nghĩa là thường khó tha thứ, khó nhìn nhận thiện chí của kẻ khác và thường giữ mãi thành kiến đối với một kẻ có lỗi, nhất là một kẻ xúc phạm đến mình. Ta đừng quên mỗi người chúng ta có thể thay đổi: khi trước ta là người con thứ hai, nhưng sau đó ta lại giống như người thứ nhất. Hoặc bây giờ ta là nguiời con thứ hai, nhưng rồi ta sám hối và lại trở nên giống người con thứ nhất, tức là người con thi hành ý cha mình và làm đẹp lòng Cha mình.

          + đồng thời ta xin cho mình được có thái độ và lối sống của chính Đức Giêsu: luôn luôn làm đẹp lòng thiên Chúa Cha, đến nỗi khiêm hạ thẳm sâu, hủy mình ra không, và chấp nhận chết trên thập giá, để trọn cả đời Ngài chỉ là sống và làm, chứ không chỉ nói suông hay muốn suông và để trong suốt đời sống của Ngài, Đức Chúa Cha luôn được đề cao trên hết mọi sự và là tất cả đối với Ngài.

          Lm. Antôn Trần Thế Phiệt, DCCT


GỢI Ý GIẢNG LỄ A