GỢI Ý GIẢNG LỄ THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2011

(tiếp chủ đề : “Đức Yêsu, Đấng siêu đẳng về mặt siêu nhiên)

 

Khi ăn Bữa Tiệc ly với các Tông đồ là Chúa Yêsu đã hơn 30 lần mừng lễ Vượt Qua của dân tộc mình. Lần mừng lễ này vừa rất quen thuộc lại vừa rất mới lạ độc đáo.

Quen thuộc vì cũng như mọi lần mừng lễ và giống như trong mọi gia đình Do thái, Ngài và các tông đồ thi hành những quy định, những lễ nghi, những thủ tục liên quan đến việc mừng lễ Vượt Qua và ăn tiệc Vượt Qua, đồng thời có tâm tình nhớ về biến cố Xuất Hành Vượt Qua ngày xưa, nhớ về tình thương   của  Yavê, nhớ về diễm phúc của một Dân tộc được Yavê ưu ái.

Thế nhưng lần mừng lễ này lại cũng rất mới lạ, độc đáo. Bởi vì trong bữa Tiệc ly, Đức Yêsu đang ngồi với các Tông đồ  chính Con Một của Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa. Do đó

 

+ thứ nhất, sự gần gũi của Thiên Chúa hôm nay cũng hơn xa điều đã xảy ra : xưa kia, tuy là Đấng ngự trong cõi vô hình, Yavê đã nhìn đến đám dân khốn đốn ở Ai cập, đã quan tâm đến số phận họ, đã âu yếm xót thương họ.  Giờ đây, Chúa Yêsu là đích thân Thiên Chúa bằng xương bằng thịt đang ở sát kề con người và sắp sửa thay đổi thân phận cho nhân loại

+ thứ hai, sự săn sóc cũng hơn xa điều đã xảy ra : xưa kia Yavê cặn kẽ  chỉ dạy cho con cái Israel cách chọn chiên, giết chiên để ăn bữa Vượt Qua trước khi lên đường. Hôm nay, Đức Yêsu là chính Thiên Chúa sẽ còn cúi xuống như một người nô lệ để rửa chân cho các Tông đồ và biến đổi bánh nên Mình Ngài, rượu nên Máu Ngài để sửa soạn một bữa ăn đặc biệt và để có lương thực vô cùng cao quý dưỡng nuôi nhân loại

+ thứ ba, sự Giải Thoát cũng hơn xa điều đã xảy ra : xưa kia Yavê chỉ mới giải thoát con cái Israel khỏi sự áp bức của vua Pharaông, một  sự áp bức không kéo dài đời đời. Còn hôm nay, Đức Yêsu là chính Thiên Chúa sẽ thưc hiện một cuộc Giải Phóng vĩ đại, đó là cứu ra khỏi cảnh đọa đầy trong vương quốc của Ma quỉ, khỏi thân phận nguy khốn muôn đời trong xiềng xích và móng vuốt Ma quỉ - một cuộc Giải phóng còn cần thiết và giá trị hàng triệu hàng tỉ lần hơn cuộc Giải phóng khỏi Ai cập.

+ thứ bốn, Giao ước giữa Thiên Chúa và nhân loại cũng hơn xa điều đã xảy ra : xưa kia, Yavê dùng máu dê máu bò  ký kết giao ước dưới chân núi Sinai, cam kết sẽ gắn bó keo sơn với Dân, long trọng xác nhận Người là Chúa của họ và họ là Dân Riêng của Người. Hôm nay Chúa Yêsu là chính Thiên Chúa cho các Tông đồ được ăn Mình Ngài, được uống Máu Ngài, qua đó Ngài ký kết Giao ước mới, Ngài trở thành lương thực hòa tan trong huyết quản con người, Ngài nên một với  con người, cùng sống một thân phận, một cảnh ngộ với nhau cho đến cùng và không còn phân lìa.

+ thứ năm, sự đồng hành của Thiên Chúa cũng hơn xa điều đã xảy ra : xưa kia, sau khi dẫn đưa con cái Israel  vào sa mạc, Yavê đã hiện diện nơi Hòm Bia  và đi cùng với Dân trên suốt quãng đường sa mạc. Hôm nay, Đức Yêsu là chính Thiên Chúa sẽ đích thân hiện diện nơi bí tích Thánh Thể và ở cùng nhân loại cho đến tận thế.

 

x o O o x

 

Vậy với bữa Tiệc Ly rồi với cuộc Khổ Nạn  của Ngài, Đức Yêsu sắp thực hiện cuộc Vượt Qua mới, vĩ đại hơn và vượt xa  cuộc Vượt Qua xưa kia. Lấy trí khôn và đức tin chiêm ngắm Ngài, chúng ta nhận ra rằng đây chính là thời diểm Thiên Chúa chúng ta chứng tỏ tình thương tột mức của Người, một tình thương  siêu đẳng và bất ngờ đến nỗi không ai trong nhân loại có thể tưởng nghĩ ra. Biến cố hôm nay cũng đã mạc khải tất cả cõi lòng, tất cả bản chất sâu kín của Thiên Chúa : một Thiên Chúa cao xa vời vợi mà lại có thể gần con người đến như thế, thương con người đến như thế - một  Thiên Chúa uy nghi toàn năng, dựng nên vũ trụ bao la và hiện hữu từ đời đời mà lại chỉ là một Thiên Chúa Tình Yêu, chỉ là một Thiên Chúa sống chết vì yêu, làm mọi sự vì yêu, đến nỗi quí trọng và đề cao con người hơn cả mức con người dám ước mơ.

Chính vì thế chúng ta hiểu giới răn trọng nhất mà Đức Yêsu nhấn mạnh là  giới răn yêu thương, và lời trối cuối cùng trước giờ lên đường  đi vào cái chết chính là “ Các con đã tận mắt trông thấy Thầy làm những gì để yêu thương các con. Các con cũng hãy làm những điều như thế để  mãi mãi nhớ về Thầy, để nên môn đệ của Thầy”

 

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng tham dự nghi thức Chủ tế rửa chân cho một số đại diện trong Giáo xứ, để tưởng niệm hành vi Đức Yêsu là Thiên Chúa  cúi xuống rửa chân cho con người, hầu hạ con người. Và tối nay, mọi người chúng ta hãy dành giờ đến trước bí tích Thánh Thể nơi nhà tạm phụ, để kính thờ, cảm tạ. Chính Con Thiên Chúa đang ở cùng nhân loại, đồng hành và dắt dìu, bảo vệ nhân loại, mà Ngài nhận là đoàn con dấu yêu của Ngài.

Hôm nay, chúng ta cũng nhớ đến Đức Yêsu như vị Thượng Tế và Trung gian của Giao ước mới, nhớ đến chức Tư Tế Ngài đã thiết lập, để cầu cho Đức Thánh Cha, các Đức giám mục, các linh mục. Xin Đức Yêsu ban cho hàng giáo sĩ trong Hội thánh trở nên những Mục tử giống như Ngài, có cõi lòng, hành vi, thái độ xả kỷ, khiêm tốn như Ngài thể hiện và nêu gương.

 

Antôn Trần thế Phiệt

14.04.2011