Thứ Năm tuần I mùa Chay

Suy niệm Ét-te 4:17k-17m.17r-17t

 

Lạy Chúa, ngày chúng con gặp gian truân cùng khốn, xin nhớ đến chúng con mà chứng tỏ quyền năng của Ngài.  (Ét-te 4:17r)

 

          Hoàng hậu Ét-te là một gương mẫu tuyệt vời cho ai đã lắng nghe sứ điệp bài Tin Mừng hôm nay về xin, tìm kiếm và gõ cửa với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa Chúa (Mát-thêu 7:7-8).  Quan Ha-man, kẻ thù của hoàng hậu Ét-te, đã thuyết phục chồng bà là nhà vua hãy thi hành lệnh tàn sát không chút thương xót mọi người Do-thái trong vương quốc của vua.  Nghe tin này, hoàng hậu Ét-te quyết định đến xin vua tha cho dân của bà, nhưng bà biết rõ đây là một việc vô cùng mạo hiểm.  Vậy bài đọc hôm nay cho chúng ta một phần lời nguyện của bà trước khi bà đến gặp vua.

          Trong lời nguyện ấy, bà Ét-te bày tỏ niềm tin chắc chắc Thiên Chúa sẽ lo liệu.  Mọi quyền lực đều từ nơi Người mà có, và Người quyết định chung cuộc.  Hoàng hậu nhớ lại Thiên Chúa đã hành động thế nào qua suốt lịch sử Ít-ra-en, thực hiện những lời Người đã hứa, chúc lành và che chở dân Người.  Bà cầu xin Chúa hãy tỏ mình ra trong cơn hiểm nguy này.

          Tuy nhiên hoàng hậu Ét-te cũng biết rằng bà phải làm nhiều hơn là cầu nguyện.  Bà đứng trong một địa vị độc đáo có thể thực hiện một điều gì đó.  Cho nên bà xin Thiên Chúa ơn can đảm cần thiết để làm cho đúng việc.  Bà xin Người giúp bà nói năng cho phải.  Bà cầu khẩn Người hãy thay đổi lòng dạ nhà vua để ông ta đừng thực hiện những ý định của ông.

          Theo diễn tiến câu truyện, bà Ét-te đến với nhà vua, ông ta đổi ý, quan Ha-man thì phải trả giá bằng cái chết bị treo cổ, còn hoàng hậu Ét-te được ca ngợi về lòng can đảm, đức tin và lòng tín thác.  Kết thúc câu truyện thật là có hậu!

          Chúa cũng sẵn sàng đối với chúng ta như vậy.  Người muốn chúng ta đến với Người những khi lo lắng và trong những thử thách hằng ngày.  Người muốn chúng ta biết rằng Người yêu thương chúng ta và Người sẽ lo liệu.  Người muốn chúng ta tin rằng mọi sự sẽ nên tốt đẹp đối với những ai yêu mến và tin vào Người.  Vậy hãy để cho lời nguyện của bà Ét-te khích lệ bạn.  Hãy để cho sự phó thác của bà đối với Chúa giúp bạn biết đặt mọi nhu cầu của bạn vào tay Chúa.  Hôm nay khi cầu nguyện, bạn hãy nhớ lại mọi điều Chúa đã làm cho bạn trong quá khứ.  Rồi bạn hãy tha thiết xin Người tỏ mình ra trong tình huống hiện tại của bạn.  Hãy nói với Người rằng bạn sẽ bước những bước cần thiết để làm sao những ơn lành của Người có thể đổ xuống trên bạn và những người thân yêu.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con.  Con cảm tạ Chúa đã dẫn đưa con tới lúc này.  Con xin đặt trước nhan Chúa mọi lo lắng của con và con xin Chúa giúp”.