Thứ Ba tuần IV mùa Chay

Suy niệm Ê-dê-ki-en 47:1-9.12 

 

Đó là một con sông, tôi không thể đi qua được.  (Ê-dê-ki-en 47:5)

 

          Đền Thờ đã bị phá hủy.  Na-bu-cô-đô-nô-xo, ông vua tàn ác và vô lương tâm của Ba-by-lon, đã thiêu rụi Đền Thờ sau khi chiếm Giê-ru-sa-lem.  Tuy nhiên ngôn sứ Ê-dê-ki-en lại tiên báo một Đền Thờ được tái thiết.  Đối với những ai nghe lần đầu tiên, sấm ngôn này có lẽ không thể tin được.  Chúa tuyên bố:  “Ta sẽ ngự tại đây, giữa con cái Ít-ra-en cho đến muôn đời” (Ê-dê-ki-en 43:7).  Từ “cho đến muôn đời” nói lên tính cách vĩnh viễn, an ninh và toàn thắng, cho nên mọi người buồn bã chẳng biết Ê-dê-ki-en nói là khi nào.  Với những điêu tàn của Đền Thờ còn hằn sâu trong ký ức của họ, dân chúng chắc chắn phải coi điều ngôn sứ nói là một lời hứa viển vông.

          Hầu như người ta cũng không thể tin được lời hứa Thánh Thần có thể tràn đầy trong những linh hồn yếu đuối và hữu hạn!  Nhưng lời hứa ấy cũng nằm trong lời tiên tri của Ê-dê-ki-en.  Đọc lời tiên tri này dưới ánh sáng Chúa Ki-tô, chúng ta có thể thấy dòng sông mà Ê-dê-ki-en mô tả chính là một hình ảnh về Chúa Thánh Thần.  Nó cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể bắt đầu cảm nghiệm sự hiện diện và ân sủng của Chúa Thánh Thần giống như một một con suối nhỏ cứ dần dần rộng thêm và sâu thêm đến độ chúng ta phải quy phục.  Càng lội sâu vào sự sống của Thánh Thần, chúng ta sẽ có thể cảm nghiệm Người đang nuôi dưỡng và chữa lành chúng ta.

          “Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống” (Ê-dê-ki-en 47:9).  Không những sống mà còn phát triển, phong phú và lớn lên.  Chúng ta sẽ trở nên phong phú trong dòng sông ấy, vì nó cổ võ và nâng đỡ mọi thứ mang sự sống, kể cả sự sống của chúng ta nữa!  Chúng ta sẽ lớn lên trong dòng sông ấy, vì Thánh Thần luôn luôn làm cho mọi sự lớn lên và phong phú.  Dòng sông ấy không bao giờ cạn khô vì nó không là gì khác hơn là chính Thiên Chúa vĩnh cửu.  Dòng sông ấy thiên thu vạn đại.  Chắc chắn.  Không thể khắc phục được.  Được trao ban cho chúng ta nhờ giao ước mới và đời đời bằng máu Chúa Ki-tô, Chúa Thánh Thần là Đấng luôn hiện diện trong thế giới này.  Người bao giờ cũng trung thành, đáng tin cậy và sống động.

          Tại sao hôm nay bạn không bước ngay vào dòng sông ấy đi?  Bạn hãy xin Chúa Giê-su dẫn dắt bạn.  Người sẽ bắt đầu nhẹ nhàng giúp bạn, từ chỗ cạn, nước đến mắt cá chân.  Rồi mỗi ngày Người sẽ đưa bạn ra thêm một bước nữa, đem bạn vào chỗ nước ngập đầu để bạn được chữa lành, thêm sức mạnh, tha thứ và phục hồi.  Bạn cứ theo sự dẫn dắt của Người mỗi ngày, chẳng bao lâu bạn sẽ bơi lội trong đó!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, hôm nay xin dẫn con bước vào sâu hơn trong sự sống của Thần Khí Chúa.  Con muốn tình yêu của Chúa chảy tràn trong con!”