Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Gio-an 5:31-47

 

Có Đấng khác làm chứng về tôi.  (Gio-an 5:32)

 

          Một điều bạn không thể không lưu ý khi đọc đoạn Tin Mừng này, đó là những từ “làm chứng” và “lời chứng”.  Nghe như Chúa Giê-su đang nói về một phiên tòa vậy.  Chỉ có điều là Người không đang xét xử thế gian.  Không, nhưng thực sự Người đang ở phía bào chữa!

          Sau khi phá bỏ truyền thống qua việc chữa lành cho một người vào ngày sa-bát, Chúa Giê-su bị bao vây giữa những kẻ thù nghịch nghi ngờ.  Vậy Người có gọi tên ai là nhân chứng chính để bênh vực Người không?  Không ai cả ngoài Thiên Chúa Cha!

          Chúa Giê-su nói tới ba cách Thiên Chúa làm chứng về Người.  Lời chứng thứ nhất là những phép lạ và điềm kỳ Người đã thực hiện.  Tiếp đến có một “lời chứng trực tiếp” của Chúa Cha mà ông Gio-an Tẩy Giả đã lãnh nhận khi Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giê-su:  “Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Gio-an 1:34).  Sau cùng dĩ nhiên là chính Kinh Thánh Cựu Ước.  Như Chúa Giê-su đã nói, ông Mô-sê đã viết về Người khi ông nói về một vị ngôn sứ đang tới (Đệ Nhị Luật 18:15). Tuy nhiên không phải chỉ có mình ông Mô-sê viết về Chúa Giê-su, nhưng còn nhiều lời tiên tri trong Cựu Ước ám chỉ về Đấng Mê-si-a nữa.

          Lời chứng của Thiên Chúa không kết thúc trên thập giá.  Nó còn tiếp tục và rất mạnh mẽ sau khi Chúa Giê-su sống lại nữa.  Trước khi lên trời, Chúa Giê-su đã dạy các môn đệ hãy đem tin vui tình yêu và cứu độ của Người đi đến tận cùng trái đất (Công Vụ Tông Đồ 1:8).  Họ đã ra đi.  Những kẻ nghe các ngài giảng còn đi xa hơn nữa, qua các thế hệ và cho tời ngày hôm nay.  Còn chúng ta đây là các môn đệ đích thực, cũng được mời gọi hãy làm chứng nhân của Chúa cho thế hệ chúng ta.

          Là những người yếu đuối và tội lỗi, chúng ta nên xét kỹ công việc Chúa Giê-su đã trao phó cho chúng ta.  Nhưng không cần phải sợ hãi công việc đó.  Cũng như Chúa Giê-su, mỗi người chúng ta đã có Lời Chúa làm chứng từ vô song.  Chúng ta cũng có Chúa Thánh Thần, Đấng thổi sự sống Thiên Chúa vào trong những lời nói và gương sáng của chúng ta.  Bao lâu Người ở với chúng ta, chúng ta không phải sợ hãi gì cả.  Chúng ta có thể học biết cảm nghiệm sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần khi chúng ta làm chứng cho Chúa.  Chúng ta có thể là chứng nhân của Người để đem Tin Mừng tới cho một thế hệ môn đệ mới!

 

          “Lạy Chúa, xin dạy con biết phải làm chứng như thế nào trong quyền năng và xức dầu của Chúa Thánh Thần.  Xin Chúa ban cho con lời Chúa và trái tim Chúa khi con chia sẻ Tin Mừng của Chúa”.