Thứ Năm sau lễ Tro

Suy niệm Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Anh em hãy chọn sống!  (Đệ Nhị Luật 30:19)

 

          Hơn ba ngàn năm sau khi ông Mô-sê đưa ra lời kêu gọi này cho dân Ít-ra-en, Thiên Chúa vẫn còn tiếp tục kêu gọi chúng ta như vậy.  Người thúc giục chúng ta hãy sống theo đường lối Người, để chúng ta biết Người và sự bình an của Người sâu xa hơn.  Vậy bạn sẽ chọn điều gì hôm nay?  Chọn sống hay chọn chết?

          Hết thảy chúng ta đều biết Chúa muốn chúng ta sống như thế nào, nhưng chúng ta cũng biết rằng chọn lựa điều ấy không phải là dễ.  Đức tin của chúng ta có thể yếu ớt.  Chúng ta có thể nghi ngờ lòng tín thác vào Chúa Giê-su.  Hoặc chúng ta có thể bỏ qua đường lối của Chúa rồi không biết chắc chắn mình trở lại đúng đường hay chưa.  Thường thì khi chúng ta thấy mình đang phấn đấu đi theo đường lối của Chúa, cuộc phấn đấu đích thực ấy sẽ là chúng ta đã không còn biết Chúa Giê-su là Đấng nào nữa.  Điều ấy khiến chúng ta khó lòng chọn cuộc sống Chúa mời gọi chúng ta.

          Trong cuốn Mere Christianity, C. S. Lewis diễn tả sự chọn lựa như sau:  “Nếu chỉ đơn thuần là một người phàm và nói những điều giống như Đức Giê-su đã nói thì ông ta không phải là một thầy dậy luân lý vĩ đại.  Ông ta hoặc là một người ảo tưởng… hoặc một tên quỷ địa ngục.  Cho nên bạn phải chọn lựa.  Hoặc chọn Đấng đã có, đang có, là Con Thiên Chúa, hay là chọn tên điên khùng kia hoặc một điều gì còn tệ hơn thế nữa.  Bạn có thể làm cho tên điên khùng ấy câm miệng lại, hay là bạn có thể phủ phục dưới chân Người và tuyên xưng Người là Chúa và Thiên Chúa”.

          Phải, Đấng ấy là Chúa Giê-su:  Người là Chúa trời đất.  Đấy là Đấng đang kêu gọi bạn hãy chọn sống!  Người có đáng tin cậy không?  Nếu đúng vậy thì việc chọn lựa rõ ràng rồi, cho dù chọn lựa ấy không phải là điều dễ dàng.

          Mùa Chay này bạn hãy chủ yếu chọn lựa đường lối của Chúa trong những quyết định nhỏ cũng như lớn mà bạn phải đối diện.  Có thể bạn không luôn luôn chọn đúng.  Có thể bạn sẽ gặp những thất bại nặng nhiều lần.  Nhưng bạn có thể chắc chắn rằng mỗi lần bạn cố gắng là Chúa Thánh Thần sẽ đổ xuống muôn ân sủng nâng đỡ bạn và củng cố bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con tin rằng Chúa là Chúa!  Con chọn theo Chúa và theo sát Chúa trong mùa Chay này!  Xin Chúa giúp con trung thành với chọn lựa này trong mọi sự con làm hôm nay”.