Thứ Sáu sau lễ Tro

Suy niệm I-sai-a 58:1-9

 

Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy?  (I-sai-a 58:3)

 

          Ít ra bạn không thấy hơi tội nghiệp cho dân Ít-ra-en hay sao?  Họ trung thành giữ chay như vậy mà vị ngôn sứ còn bảo Thiên Chúa chẳng vừa lòng với họ.  Bạn có thể hình dung ra họ đòi hỏi như thế nào:  “Vậy Chúa còn muốn gì nữa?”

          Chúa không phải là Đấng bỏ mặc không lưu tâm đến câu hỏi ấy, nhưng Người trả lời rõ ràng:  “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:  mở xiếng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm” (I-sai-a 58:6).  Nói khác đi, ăn chay chỉ vì phải ăn chay thì tính cách hữu hiệu sẽ bị giới hạn đi.  Nó cần phải được liên kết với một hành động khác mang ý nghĩa vượt trên cảm giác đói bụng.

          Vì thế chúng ta luôn luôn phải liên kết việc ăn chay trong mùa Chay với những hành động cầu nguyện và bố thí.  Thực hành tất cả những việc này, chúng ta mở ra cho Chúa cánh cửa để Người hoạt động mạnh mẽ trong chúng ta và qua chúng ta.

          Theo Đức Giáo hoàng Biển-đức XVI, ăn chay “làm phát triển một thái độ nội tâm giúp lắng nghe Chúa Ki-tô và để cho lời cứu độ của Người dưỡng nuôi chúng ta”.  Khi ăn chay như thế, Đức Giáo hoàng nói, tự nhiên chúng ta được dẫn tới việc cầu nguyện để làm thỏa mãn “cơn đói sâu xa nhất mà chúng ta cảm nhận tự đáy lòng, là đói khát Chúa”.  Rồi khi chúng ta ăn chay kèm thêm việc cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy Chúa mở tâm hồn chúng ta đón nhận những anh chị em nghèo khổ thiếu thốn.  Người ban cho chúng ta ý thức cảm thông với họ để thúc giục chúng ta phục vụ họ:  “Tự nguyện ăn chay giúp chúng ta được lớn lên trong tinh thần của người Sa-ma-ri nhân hậu, để cúi xuống và đến giúp đỡ anh chị em đau khổ” (Sứ điệp mùa Chay, 2009).

          Bạn đã quyết định gì cho việc ăn chay trong mùa Chay chưa?  Có “từ bỏ” những gì đi nữa, bạn cũng hãy chắc chắn phải dành chỗ cho cầu nguyện mỗi ngày.  Bạn hãy nói với Chúa bạn đói khát Người biết chừng nào.  Bạn hãy để cho việc ăn chay trở thành một suy tư về lòng khao khát này của bạn.  Rồi khi mùa Chay diễn tiến, bạn sẽ thấy Chúa thỏa mãn những khao khát của bạn như thế nào.  Bạn cũng hãy xem những đường lối Chúa sai bạn đi để chia sẻ ơn lành của Người cho những người chung quanh.  Hãy luôn nhớ lời Chúa hứa:  “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành” (I-sai-a 58:8).

 

          “Lạy Chúa, con đói khát Chúa.  Xin Chúa đổ đầy sự hiện diện Chúa trên con, để con có thể mang lại hoa trái cho vương quốc Chúa”.