Chúa Nhật Lễ Lá

Suy niệm Mát-thêu 26:14-27:66

 

Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.  (Mát-thêu 26:38)

 

          Hôm nay bắt đầu Tuần Thánh, tuần lễ ý nghĩa nhất trong năm.  Mọi sự Chúa Giê-su đã nói và làm trên thế gian đều là để đưa tới tuần lễ này, tới giây phút trên thập giá, tột đỉnh kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại.  Vậy còn gì tốt hơn trong tuần lễ này cho bằng hãy cùng sánh bước với Chúa Giê-su qua cuộc Thương khó và cái chết của Người?

          Trong Vườn Cây Dầu, Chúa Giê-su đã nói với các bạn thân nhất của Người:  “Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mát-thêu 26:38).  Người muốn họ hãy dành những giờ quý báu cuối cùng này để ở với Người.  Giờ đây Người cũng muốn bạn hãy làm như vậy.  Người mời gọi bạn là bạn thân của Người hãy ở lại với Người để bạn có thể quan sát và lãnh nhận mọi ân sủng đầy tràn trong tuần này.

          Bạn hãy thử tưởng tượng bạn đang ở Giê-ru-sa-lem vào hai ngàn năn trước đây.  Hãy nhìn xem và vui mừng khi Chúa Giê-su vào thành Giê-ru-sa-lem trong ngàn vạn lời ca tụng.  Bạn hãy nhìn Chúa được xức dầu thơm tại Bê-ta-ni-a và chia sẻ bữa ăn cuối cùng với bạn bè.  Bạn hãy nhìn Con Người, Đấng cứu độ của bạn, bị phản bội… bị bắt…và bị đem đi xét xử.  Bạn hãy nhìn Người bị vu cáo… bị đánh đập… bị đội mão gai… và bị dẫn lên đồi để chịu đóng đinh thập giá.  Bạn hãy tiếp tục nhìn tấm màn Đền Thờ bị xé ra làm hai… những tảng đá lở xuống… mồ mả mở ra… và người chết sống lại.  Bạn hãy đón nhận tất cả và để cho những điều ấy thay đổi tâm hồn bạn.

          Tiếp tục trong tuần này, bạn hãy dành thì giờ để cảm tạ và chúc tụng Chúa Giê-su vì thập giá của Người.  Bạn hãy dâng đời bạn cho Người trong tâm tình cảm tạ sâu xa.  Mỗi ngày bạn hãy dành chút thì giờ để củng cố đức tin của bạn để tin vào những gì Chúa Giê-su đã làm cho bạn.  Người đã khắc phục ma quỷ, tội lỗi và cả sự chết nữa.  Người đã hoàn toàn tha thứ cho bạn.  Suốt tuần này, bạn hãy cố đáp lại sự giục giã của Chúa Thánh Thần, bằng cách lập lại cùng với Chúa Giê-su:  “Xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha” (Mát-thêu 26:39).

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cảm tạ Chúa đã mang lấy thập giá.  Xin Chúa giúp con ở lại bên cạnh Chúa trong tuần này, nhìn xem Chúa và học hỏi nơi Chúa”.