Thứ Bảy Tuần

Suy niệm Rô-ma 6:3-11

 

Vọng Phục Sinh

 

Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người:  đó là niềm tin của chúng ta.  (Rô-ma 6:8)

 

          Trở lại với lúc khởi đầu của Giáo Hội, lễ Vọng Phục Sinh là việc cử hành trọng đại nhất và mạnh mẽ nhất cuộc sống lại của Chúa Giê-su.  Bắt đầu vào lúc trời còn tối trước rạng đông và ở bên ngoài nhà thờ, lễ Canh thức mở đầu với nghi thức thắp nến Phục Sinh.  Một ánh sáng mới bừng lên!  Chúa Giê-su đã chiến thắng bóng tối tội lỗi!

          Được dẫn đường dưới ánh sáng nến Phục Sinh, hết thảy chúng ta tiến vào nhà thờ, sẵn sàng cử hành ơn cứu độ của chúng ta.  Là tột đỉnh của hành trình mùa Chay, cuộc rước nhắc nhớ chúng ta về hành trình của dân Ít-ra-en tiến về Đất Hứa.  Nó cũng gợi lại cho chúng ta về cuộc hành trình từ thế gian tiến về quê trời.  Đó là cách chúng ta nói với Chúa Giê-su rằng chúng ta muốn nhìn vào ánh sáng của Người để bóng tối của chúng ta sẽ tan đi và chúng ta có thể trở nên giống như Người mỗi ngày một hơn.

          Cuộc Canh thức đêm nay còn hơn cả việc cử hành một biến cố quá khứ nữa.  Đó là việc cử hành mừng Chúa Giê-su chiến thắng sự chết, đồng thời cũng là chiến thắng của chúng ta trên cái chết đời đời.  Đó là việc cử hành lời Chúa Giê-su hứa rằng hễ ai nghe lời Người mà tin thì được sống đời đời (Gio-an 5:24).  Đó là việc cử hành lời hứa tuyệt vời rằng chúng ta đã cùng chết với Chúa Ki-tô thì giờ đây được sống lại với Người trong sự sống hoàn toàn mới (Rô-ma 6:4).

          Những anh chị em tân tòng sẽ được rửa tội đêm nay.  Họ sẽ cùng với chúng ta vượt qua từ cõi chết đến cõi sống.  Đó là điều tuyệt vời để nhìn ngắm.  Nhưng dù cho hầu hết chúng ta đã được rửa tội khi còn sơ sinh, chúng ta vẫn có cùng một ơn gọi như những anh chị em tân tòng:  nuôi dưỡng hồng ân sự sống của Thiên Chúa để nó được phát triển đầy đủ trong chúng ta.  Hết thảy chúng ta đã vượt qua sự chết để đến với sự sống.  Hết thảy chúng ta đã trở thành công dân của Nước Chúa.  Và hết thảy chúng ta đều được kêu gọi để sống trong ánh sáng.

          Vậy đêm nay khi lập lại lời hứa rửa tội, bạn hãy quyết tâm dâng tâm hồn cho Chúa Giê-su một cách mới mẻ.  Bạn hãy cảm tạ Chúa vì Người đã đưa bạn từ cõi chết trở về cõi sống.  Bạn hãy cảm tạ Người đã cho bạn được trỗi dậy để ở với Người trên trời.  Rồi bạn hãy nói với Người rằng bạn muốn đứng bên Người trong thế giới này để làm ánh sáng và chứng nhân cho Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, mọi vinh quang là của Chúa!  Chúa đã cứu chúng con khỏi tội lỗi và đem chúng con đến sự sống đời đời.  Lạy Chúa, con dâng lên Chúa tâm hồn con!”