Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Rô-ma 8:8-11

 

Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ chõi chết cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.  (Rô-ma 8:11)

 

          Khi Chúa Giê-su được tin anh bạn La-da-rô đau nặng, Người tuyên bố:  “Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa” (Gio-an 11:4).  Nhưng trên thực tế, điều này không đúng.  La-da-rô đã chết và chôn trong mộ mấy ngày rồi.  Sau đó thật hết sức ngạc nhiên khi Chúa Giê-su gọi anh bước ra khỏi cõi chết!

          Cô Ma-ri-a, cô chị Mác-ta và bạn bè đã họp nhau lại để than khóc.  Cuối cùng khi Chúa Giê-su xuất hiện, họ trách Người sao không đến ngay sau khi họ nhắn tin.  “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết” (Gio-an 11:21.32).  Nhưng bây giờ thì quá muộn rồi.

          Có thật vậy không?  Cô Mác-ta thăm dò:  “Nhưng bây giờ con biết:  bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy” (Gio-an 11:22).  Cô không dám tin lời Chúa Giê-su hứa theo nghĩa đen là em cô sẽ sống lại.  Cô đành chấp nhận là La-da-rô sẽ được sự phần vào việc sống lại trong ngày sau hết.  Sau cùng thì xác chết của cậu em cũng đã bắt đầu thối rữa rồi.  Nhưng Chúa Giê-su khóc thương La-da-rô, người thanh niên ấy sống lại.

          Chết không phải là hết!  Bất kể sự chết đã đánh bại người ta như thế nào, thì chiến thắng vẫn luôn thuộc về Đấng được xức dầu của Thiên Chúa.

          Lời cuối trong đời tôi là gì?  Có phải là thất vọng về những tội lỗi mình không?  Có phải là những nguy hiểm de dọa tôi không?  Sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa trong tôi hay là sức lôi cuốn của cám dỗ luôn cố gắng nhận chìm Thánh Thần, đàng nào mạnh hơn?

          Thí dụ, điều gì xảy ra khi tôi đau ốm hoặc cảm thấy lo lắng, giận dữ, hoặc bị hà hiếp?  Khi ấy có thể tôi trách Chúa.  Có thể tôi cảm thấy tội nghiệp cho mình.  Có thể tôi bớt cầu nguyện.  Chắc là Chúa sẽ hiểu tôi không thể dành thì giờ cầu nguyện khi tôi quá đau yếu, quá lo lắng, quá bận rộn.

          Hoặc tôi có thể hướng về với Chúa, đến gần Người và để Người ban cho tôi cái nhìn về vĩnh cửu và đầy hy vọng của Người.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con ao ước được sống nhờ quyền năng của Thánh Thần Chúa.  Xin Chúa gọi con trở về sự sống và ban sức mạnh cho con để con thưa xin vâng với Chúa”.