Thứ Hai tuần V mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 13:1-9.15-17.19-30.33-62

 

Còn bà thì vừa khóc vừa ngước mắt lên trời.  (Đa-ni-en 13:35)

 

          Bạn không cho rằng những quan án Do-thái, những người đại diện chính thức của truyền thống thánh thiện, là những người kính sợ Thiên Chúa hay sao?  Nhưng qua câu truyện về bà Su-san-na được kể lại, chúng ta thấy hai kỳ lão đã chẳng thánh thiện cũng chẳng khôn ngoan.  Trái lại, đầy những ước muốn tà dâm trước bà Su-san-na, họ “đã để tâm trí ra đồi bại, quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao” (Đa-ni-en 13:9).  Họ bất chấp mệnh lệnh của Thiên Chúa, gây nên những hậu quả tai hại.

          Nhưng bà Su-san-na từ chối không chiều theo những đòi hỏi của hai người.  Họ coi thường sức mạnh con người của bà vì bà đã bị rơi vào tình huống không thể thắng thế, nên bà nói với họ:  “Thà không làm gì cả mà sa vào tay các ông, còn hơn là phạm tội trước mặt Chúa” (Đa-ni-en 13:23).

          Bà Su-san-na thật trái ngược với hai kỳ lão!  Bị tố cáo gian và đứng trước tòa án nguy hiểm cho mạng sống, bà “đã ngước mắt lên trời vì bà đầy lòng trông cậy vào Chúa” (Đa-ni-en 13:35).  Trong khi hai kỳ lão quay mắt đi để khỏi nhìn lên trời cao, thì bà Su-san-na lại ngước mắt lên trời để tìm sự che chở.

          Bà Su-san-na biết chỉ có Chúa là Đấng sẽ giải thoát bà và lắng nghe lời bà cầu xin.  Có lẽ bà còn nhớ lại cả những lời Thánh Vịnh và lấy làm lời cầu nguyện riêng của bà:  “Lạy Chúa, xin nghe con giãi bày lẽ phải… Con xin được Thánh Nhan soi xét, vì mắt Ngài thấy rõ điều chính trực” (Thánh Vịnh 17:1-2).  Chúa đã nghe lời bà cầu nguyện và nhờ sự can thiệp của Đa-ni-en, bà Su-san-na đã được minh oan, còn các kỳ lão bị trừng phạt.

          Khi phải đối phó với một tình huống bất công, bạn hãy nhớ đến bà Su-san-na.  Bạn hãy theo gương bà và hãy ngước mắt lên trời.  Hãy để cho đường lối Chúa hướng dẫn lương tâm bạn.  Hãy đặt tin tưởng nơi Chúa.  Có lẽ một đồng nghiệp hoặc một người hàng xóm đang tung tin nói xấu bạn, mạt sát bạn và làm tổn thương danh dự của bạn.  Hoặc có lẽ bạn đang phải vật lộn không biết phải trả lời làm sao trước những đòi hỏi của ông chủ cho rằng bạn coi thường những cách thức ông ta điều hành công việc không đúng, sợ là ông ta sẽ cho bạn nghỉ việc nếu bạn không theo ý ông ta.  Hoặc bạn có thể đang cố gắng tập kiềm chế những ước muốn và cảm xúc bộc phát.  Phải, khi bạn ngước mắt nhìn lên trời, bạn sẽ thấy Chúa, và điều ấy luôn giúp cho tình huống thay đổi!

 

          “Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tinh tuyền và công chính.  “Xin thức dậy, đứng lên xét xử và biện hộ cho con, lạy Thiên Chúa, lạy Chúa con thờ!  Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin xử cho con theo lẽ công bình của Chúa” (Thánh Vịnh 35:23-24).