Thứ Năm tuần V mùa Chay

Suy niệm Sáng Thế 17:3-9

 

Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này.  (Sáng Thế 17:7)

 

          Lạy Chúa, qua mọi thế hệ Chúa đã tỏ mình ra cho dân Chúa.  Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh, vinh quang và uy lực của Chúa.  Nhưng trên hết mọi sự, Chúa đã cho chúng con thấy Chúa trung thành giữ lời hứa như thế nào.

          Khởi đầu với việc nguyên tổ chúng con bất tuân, Chúa đã hứa phục hồi chúng con lại với Chúa.  Chúa đã tuyển chọn Áp-ra-ham làm cha đức tin của chúng con và đã thiết lập một giao ước vĩnh cửu với ông.  Chúa đã nhớ giao ước này trong những ngày đen tối nhất khi chúng con làm nô lệ bên Ai-cập, rồi Chúa đã cứu thoát chúng con nhờ tôi tớ Chúa là Mô-sê.  Không những Chúa đã cứu thoát chúng con mà Chúa còn liên kết chúng con với Chúa trong một giao ước chưa từng có.

          Bao thế kỷ sau đó, khi chúng con quên đi giao ước và bắt đầu chạy theo lối sống của những quốc gia khác thì Chúa vẫn trung thành.  Qua các vị ngôn sứ, Chúa tiếp tục kêu gọi chúng con quay về với Chúa.  Qua những người như Giê-rê-mi-a và Ê-dê-ki-en, Chúa hứa sẽ quy tụ chúng con lại và đặt luật Chúa vào tâm hồn chúng con.  Chúa hứa ban cho chúng con một trái tim mới và đặt tinh thần mới vào trong chúng con.

          Rồi khi thời gian đã mãn, Chúa thiết lập một giao ước mới nhờ máu của Con Một Chúa.  Qua giao ước này, tội lỗi chúng con được xóa bỏ.  Chúng con được hòa giải vĩnh viễn với Chúa. Chúa còn ban cho chúng con lời hứa sự sống đời đời.  Lạy Cha, nhờ đó ân sủng của Cha luôn sẵn sàng để soi sáng chúng con, làm cho chúng con được vững mạnh và đem chúng con lại bên cạnh Cha mỗi ngày một gần hơn.

          Lạy Cha, chẳng khi nào Cha làm chúng con thất vọng!  Khi suy nghĩ về lòng trung thành của Cha qua mọi thời đại, chúng con đầy lòng ngưỡng mộ Cha.  Chúng con không muốn gì khác hơn là chúc tụng và thờ lạy Cha.  Muôn đời chúng con đội ơn Cha!

          Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha vì biết bao điều:  vì Cha đã tỏ mình qua Kinh Thánh, vì Con Cha đã chết và phục sinh, vì hồng ân Thánh Thần của Cha, vì những giới răn của Cha và sức mạnh giúp chúng con sống những giới răn ấy, vì lời hứa ban sự sống đời đời.  Lạy Cha, con cảm tạ Cha.  Xin đội ơn Cha!

 

          Lạy Cha, Cha là Thiên Chúa trung thành và kỳ diệu.  Chúng con muốn đáp lại Cha bằng cách yêu mến, phục vụ và tin tưởng Cha mọi ngày trong cuộc đời chúng con”.