Thứ Tư tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:31-42

 

Các ông sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng các ông.  (Gio-an 8:32)

 

          Chúa Giê-su là con đường duy nhất dẫn tới sự tự do đích thực.  Người đã chiến thắng đem lại tự do ấy cho chúng ta bằng cái chết trên thập giá, tiêu diệt sự chết và tất cả những gì trói buộc chúng ta.  Nhưng cũng như những người Do-thái qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được những gì đang biến chúng ta thành nô lệ.

          Có lẽ bạn đang sống với một ý thức có tội cứ ám ảnh, cho dù bạn đã cố gắng hết sức và không có lý do để cảm thấy mình có lỗi.  Có thể một cảm nghĩ sợ hãi hoặc lo âu tràn lan đã làm cho đời bạn co thắt lại, khiến bạn đêm không ngủ hoặc sợ hãi cho tương lai.  Hoặc có thể bạn đang phấn đấu với những cảm nghĩ tiêu cực về chính mình.  Chúng ta có thể quá quen với những cảm nghĩ này đến nỗi bắt đầu coi chúng là một phần của đời sống chúng ta và chúng ta không thể sống mà không có chúng.  Nhưng bạn không cần phải sống với chúng, vì Chúa Giê-su đã giải phóng bạn!

          Có lẽ sự giận dữ đã chôn quá sâu trong lòng bạn nên nó đã che phủ đi những mối tương quan của bạn và những dự phóng của bạn về cuộc đời.  Bạn hãy biết rằng bạn có thể đem sự giận dữ này đến với Chúa và xin Người gỡ bạn ra khỏi nó.  Bạn không cần ôm chặt lấy thù hận và thái độ không muốn tha thứ, vì Chúa Giê-su đã giải phóng bạn!

          Có thể bạn bị trói buộc do việc nghiện ăn, nghiện rượu hay ma túy.  Ngay đến những sinh hoạt khác như là coi TV, đi mua sắm, hoặc lan man trên mạng cũng có thể chiếm rất nhiều thì giờ và thể lực của bạn nữa.  Chúa Giê-su không muốn bất cứ điều gì kiềm tỏa bạn.  Người có thừa khả năng để giúp thỏa mãn những nhu cầu sâu xa nhất của bạn.  Chúa Giê-su đã giải phóng bạn!

          Hôm nay, bạn hãy tiến hành lãnh nhận lấy tự do Chúa Giê-su đã chiến thắng cho bạn.  Bạn hãy để cho những lời hứa của Chúa trong bài Tin Mừng hôm nay đem lại hy vọng cho bạn.  Hãy đọc đi đọc lại, để cho những lời hứa ấy thấm sâu vào tâm hồn bạn.  Rồi bạn hãy xin Chúa giúp bạn khám phá ra tất cả những gì ràng buộc bạn.  Cuối cùng, bạn hãy giục lòng tin bằng cách xin Chúa giải phóng bạn.  Bạn hãy tự tin và vững lòng!  Có thể bạn còn muốn xin một vài người bạn tin cẩn cầu nguyện với bạn.  Bạn hãy nhớ:  Chúa Giê-su yêu thương bạn thật nhiều đến nỗi Người đã liều chết cho bạn.  Người không muốn gì hơn là thấy bạn bước đi trong tự do của Người, từng ngày và mọi ngày trong đời bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin mở mắt con để con thấy được tất cả những gì ràng buộc con. Xin Chúa ban cho con đức tin và can đảm để cảm nghiệm được sự tự do Chúa đã đem lại cho con”.