TUẦN V PHỤC SINH  (Ngày 15 – 21 tháng 5 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Hầu hết ai cũng đang tìm kiếm hạnh phúc, nhưng nếu hạnh phúc là mục tiêu duy nhất để chúng ta tìm kiếm thì nó lại thường bị đánh mất.  Chúa Giê-su bảo hạnh phúc đến với những ai đi tìm một điều khác.  Hạnh phúc đến với những ai tìm phục vụ người khác, hoặc như Chúa Giê-su khẳng định, hạnh phúc là cho đi những gì chúng ta lãnh nhận.  Hành động của Chúa Giê-su khi Người rửa chân cho các môn đệ nói với chúng ta rằng việc phục vụ người khác không tùy thuộc vào liên hệ của họ với chúng ta như thế nào.  Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã rửa chân cho các môn đệ, kể luôn Giu-đa.  Chúa Giê-su đã rửa chân cho một người phản bội chống lại Người.  Như Chúa Giê-su nói trong Tin Mừng Lu-ca, “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa?  Chúa Giê-su biểu lộ một tình yêu hoàn toàn tự hiến.  Người kêu gọi chúng ta cũng hãy làm như vậy và Người ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần để giúp chúng ta yêu thương như chính Người đã yêu thương.

Martin Hogan,

The Word of God Is Living and Active

 

Sự hiện diện của Chúa

Vào bất cứ lúc nào ban ngày hay ban đêm, chúng ta đều có thể kêu cầu Chúa Giê-su.  Người luôn chờ đợi,lắng nghe ta cầu xin.  Thật là một ơn lành tuyệt vời.  Không cần điện thoại, emails, chỉ cần một tiếng thì thầm thôi.

 

Sự tự do

Lạy Chúa, xn ban cho con ơn được tự do trong tinh thần.  Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn và linh hồn con để con được vui sống trong tình yêu Chúa.

 

Ý thức

Biết rằng Chúa yêu thương tôi vô điều kiện, tôi nhìn lại ngày hôm qua, với những biến cố và cảm nghĩ của tôi.  Tôi có điều gì phải tạ ơn Chúa không?  Vậy tôi cảm tạ Chúa.  Có điều gì tôi phải thống hối không?  Vậy tôi xin ơn tha thứ.

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.

Xin Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con, để con biết đáp lại giáo huấn của Tin Mừng, là hãy yêu thương anh chị em như chính mình, chăm sóc anh chị em con trong Đức Ki-tô.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Lạy Chúa, con biết chắc chắn rằng có nhiều lần Chúa đã bồng con đi.  Có nhiều lần nhờ sức mạnh của Chúa mà con đã vượt qua được những lúc đen tối trong cuộc sống.

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

Tuần V Phục Sinh

Chúa Nhật, ngày 15 tháng 5

Gio-an 13:31-35

 

Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

        33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

 

*  Thật là cảm động khi nhìn lại khung cảnh này đang khi chúng ta cử hành nghi thức thắp lửa và ánh sáng Phục Sinh.  Tựa như chúng ta đang nhìn lại một cuộc chiến khi bóng tối dường như sẽ làm tắt đi ánh sáng.  Nhưng chúng ta đang ở vào một buổi sáng chói lọi, với tâm tình cảm tạ nhìn lại để thấy rằng đêm lo lắng và không ngủ đã qua rồi.

*  Chính vào lúc Chúa Giê-su bị phản bội, đau buồn khi thấy một trong những kẻ đồng hành với Người đã bỏ ra đi, thì chúng ta lại được ban cho ‘một giới răn mới’.  Chúng ta có thể thắc mắc về những căng thẳng và chia rẽ trong cộng đoàn của sách Tin Mừng thứ bốn.  Tại sao họ lại cần được nghe nói và cần được nhắc nhở – lập đi lập lại! – rằng ‘hãy yêu thương nhau’?

_______________

 

Thứ Hai, ngày 16 tháng 5

Gio-an 14:21-26

 

Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy."

        22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian? "23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

 

*  Câu hỏi thật dễ thương của ông Giu-đa “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” có ý nghĩa gì?  Ông Giu-đa rất bối rối, có lẽ bực bội nữa, vì những lời của Chúa Giê-su không có lý.  Trong Tin Mừng thánh Gio-an, nhiều lần chúng ta thấy người ta thất vọng bởi những lời của Chúa Giê-su;  những lời ấy tối nghĩa quá.

*  Khá là ngạc nhiên vì thật khó mà hiểu được lời mời gọi hãy chia sẻ với sự sống và công việc của Thiên Chúa, đối với ông Giu-đa cũng như với chúng ta.  Học để hiểu đòi hỏi phải có thời gian.  Nhưng Chúa Giê-su cũng hứa rằng chúng ta sẽ không bị bỏ mặc trong tình trạng chán nản thất vọng đâu.  Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ, sẽ được sai đến với chúng ta để dạy bảo và nhắc nhở chúng ta biết điều gì là quan trọng.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 17 tháng 5

Gio-an 14:27-31

 

Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.

        30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì Thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn, nó không làm gì được Thầy.31 Nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Nào đứng dậy! Ta đi khỏi đây! "

 

*  Chúa Giê-su đang nói với những bạn thân thương nhất từ đáy tâm hồn mình.  Người đối mặt với cuộc Thương Khó.  Người muốn các bạn Người biết rằng Người ở với họ và Cha Người cũng ở với họ.  Lời chúc từ biệt của Người là “Bình an!”  Ơn sủng bình an không phải là một một trạng thái, nhưng là một mối tương quan.  Đó là hoa quả do việc ở lại mật thiết trong Người.  Mối tương quan này không bao giờ thất bại cả.  Nó sẽ giúp cho môn đệ Chúa chịu đựng được đau khổ và sự chối bỏ.

*  Bình an mà Chúa Giê-su ban tặng cũng sẵn sàng dành cho tôi;  tôi không cần phải làm gì mới có được nó.  Nhưng có lẽ vấn đề lại là tôi muốn làm điều gì đó để xứng đáng nhận được điều Chúa Giê-su ban cho như một hồng ân nhưng không.  Lạy Chúa, xin giúp con chỉ làm điều duy nhất trong giờ cầu nguyện này, đó là sẵn sàng tiếp nhận những gì Chúa ban cho con.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 18 tháng 5

Gio-an 15:1-8

 

"Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

 

*  Hôm nay tôi được mời gọi hãy nhận biết mối tương quan thân thiết với Chúa Giê-su được Người so sánh với sự liên hệ giữa cây nho và các cành nho mọc ra từ đó.  Đối với đời tôi, có nghĩa là gì khi nói sự sống của Chúa Giê-su chảy tràn vào tôi?  Với tôi, có nghĩa là gì khi đích thân biết rằng tôi thuộc về Chúa Giê-su như cành nho thuộc về cây nho?  Có những điều gì thuộc đời sống tôi là khác biệt nếu tôi ý thức nhận ra như vậy?  Tôi suy nghĩ về những điều khác biệt ấy, nói với Chúa Giê-su về chúng và cầu xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt và soi sáng cho tôi.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 19 tháng 5

Gio-an 15:8-11

 

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

 

*  Thánh Inhaxiô muốn chúng ta hãy bắt đầu cầu nguyện bằng cách xét xem Chúa nhìn chúng ta như thế nào.  Không có chỗ nào tốt hơn để bắt đầu và chỗ nào tốt hơn để kết thúc!  Mỗi người chúng ta đều có thể nói:  “Chúa nhìn con như người yêu dấu của Chúa”.  Hầu hết thì giờ cầu nguyện của chúng ta chỉ là để thưởng thức chân lý dễ thương về chính con người chúng ta.

*  Nếu chúng ta cầu nguyện như thế, niềm vui của Chúa sẽ tràn đầy tâm hồn chúng ta.  Trong các sách Tin Mừng, niềm vui luôn liên kết với sự gần gũi Chúa.  Vậy Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét đã tràn trề niềm vui trong khung cảnh Viếng thăm, còn các mục đồng và ba nhà đạo sĩ cũng đầy tràn niềm vui khi tìm thấy Chúa.  Niềm vui là dấu chỉ tốt nhất cho thấy một người đang sống gần với Chúa Giê-su.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5

Gio-an 15:12-17

 

Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

        16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

 

*  “Thầy gọi anh em là bạn hữu”.  Vậy tôi cũng được gọi là bạn hữu của Chúa Giê-su.  Tôi được vinh dự cao cả;  tôi là độc đáo và rất đặc biệt.  Chúa Giê-su muốn tôi biết điều gì là quan trọng đối với Người, điều gì là gần gũi nhất với trái tim Người.  Tôi dành thì giờ để nghe Chúa Giê-su nói với tôi như nói với bạn hữu.

*  Chúa Giê-su nhắc nhở tôi rằng chính Người đã chọn tôi.  Lạy Chúa, Chúa đang mời gọi con, chọn lựa con để làm bạn thân của Chúa, nhân danh Chúa ra đi vào thế giới con đang sống để đem lại hoa trái vững bền.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5

Gio-an 15:18-21

 

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.

 

*  Không phải ai cũng tiếp nhận Chúa Giê-su, điều chính Người cảm nghiệm ngay từ ban đầu.  Sự chống đối đã đưa Người tới cái chết, còn tình yêu đã đem Người từ cõi chết đến sự phục sinh.  Bách hại và chống đối tương tự cũng là kinh nghiệm của nhiều môn đệ Chúa.  Sự tốt lành đôi khi xúc phạm đến người ta;  trong một lúc nào đó, sự dữ có thể xem như mạnh hơn tình yêu, nhưng sứ điệp của Chúa Giê-su là tình yêu chinh phục được tất cả.

*  Tôi đem đến trước mặt Chúa bất cứ phương diện nào trong cuộc sống của tôi mà tôi cảm thấy bị chối bỏ hoặc không được quý trọng chỉ vì tôi là môn đệ Chúa.  Tôi đứng bên cạnh Chúa Giê-su, Đấng biết tôi cảm nhận như thế nào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022