TUẦN II SAU LỄ GIÁNG SINH  (Ngày 2 – 8 tháng 1 năm 2022)

 

Điều suy nghĩ và cầu nguyện mỗi ngày trong tuần:

 

Những điều thánh Inhaxiô gọi là các quyến luyến vô trật tự đều có thể trấn áp chúng ta.  Đó là tính kiêu căng, tham lam, sợ hãi, không hài lòng với bất cứ gì chưa hoàn hảo, lúc nào cũng ham muốn được tôn vinh do phương tiện truyền thông, kích thích quá độ, muốn người khác luôn phải sẵn sàng phục vụ mình, không ý thức mình là người quản lý chứ không phải chủ nhân của thụ tạo, bị ám ảnh do quyền lực danh vọng, hội chứng ‘tôi có nhiều hơn bạn’ và tất cả những quyến rũ khác có thể kéo chúng ta xa Chúa, xa bản thân chúng ta và tha nhân, để lại chúng ta trong một trạng thái quay cuồng về cảm xúc, kích độ và kiệt lực.

        Nhân phẩm của tôi không được xác định do những gì tôi có.  Những của cải vật chất, bằng cấp, thành công, lợi tức và chương mục ngân hàng của tôi, tất cả đều không định nghĩa được giá trị của tôi như một con người vô giá và độc đáo.  Giá trị của tôi không được xác nhận do những gì ở bên ngoài tôi.  Thần dữ, kẻ thù của bản chất con người, sẽ làm cho tôi tin ngược lại.  Tôi vô cùng giàu có hơn những gì ở bên ngoài tôi.  Thật dễ dàng vướng mắc vào những gì chúng ta nghĩ là mình cần và muốn có, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật chúng ta sẽ thấy chúng chỉ là ảo ảnh mà thôi.  Sự liên đới với nhau chứ không phải sự ganh đua chèn ép nhau mới thực sự là ý dịnh của Thiên Chúa về cuộc đời.

Jim Maher, SJ

Pathways to Decision with Ignatius of Loyola

 

Sự hiện diện của Chúa

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay con kêu cầu Chúa, nhưng không phải để xin điều này điều nọ.  Con chỉ muốn được ở trong sự hiện diện của Chúa mà thôi.  Xin cho tâm hồn con biết đáp lại tình yêu của Chúa.

 

Sự tự do

Lạy Chúa là Đấng dựng nên con, Chúa đã ban cho con sự sống và ơn tự do.  Nhờ tình yêu của Chúa, con hiện hữu trên đời này.  Xin cho con đừng khi nào lãnh nhận ơn sự sống một cách uổng phí.  Xin cho con luôn biết tôn trọng quyền sống của người khác.

 

Ý thức

Hôm nay tôi tự hỏi mình như thế nào.  Tôi có mệt mỏi, bị áp lực hoặc lo lắng không?  Nếu có, tôi có thể buông đi mọi lo lắng làm cho tôi phải bận tâm không?

 

Lời Chúa

Lời Chúa đến với chúng ta qua Kinh Thánh.  Xin Chúa Thánh Thần soi sáng trí khôn và tâm hồn con, để con biết đáp lạ những giáo huấn của Tin Mừng.

(Xin bạn lấy phần Kinh Thánh ở những trang kế tiếp.  Các điểm gợi ý đã có sẵn để bạn sử dụng nếu cần.  Sau khi đã sẵn sàng, bạn hãy trở lại đây để tiếp tục phần Tâm sự với Chúa).

 

Tâm sự với Chúa

Tôi bắt đầu nói với Chúa Giê-su về đoạn Kinh Thánh vừa đọc.  Phần nào đã đánh động tâm hồn tôi?  Có lẽ những lời của một người bạn hoặc một câu chuyện tôi vừa đọc sẽ nổi lên trong tâm thức.  Nếu có, câu chuyện ấy có soi sáng cho những điều đoạn Kinh Thánh đã nói với tôi không?

 

Kết thúc

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại.  A-men.

 

 

Tuần II sau lễ Giáng Sinh

 

Chúa Nhật, ngày 2 tháng 1

Lễ Chúa Hiển Linh

Mát-thêu 2:1-12

 

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người."3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

        7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người."9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

 

*  Câu chuyện được thuật lại trong bài Tin Mừng hôm nay nói về những người được kêu gọi hãy bước theo ánh sao của họ để tìm được sự sống đầy tràn chỉ có Chúa Giê-su mới có thể ban cho họ mà thôi.  ‘Tôi đến để chúng được sống và sống dồi dào’ (Gio-an 10:10).  Có thể bạn không nghĩ nhiều về bản chất ngôi sao bạn bước theo.  Để giúp làm sáng tỏ điều này, bạn nên tự hỏi mình xem bạn muốn gì cho con cái, gia đình hoặc bạn hữu bạn.

_______________

 

Thứ Hai, ngày 3 tháng 1

Mát-thêu 4:12-17, 23-25

 

Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê.13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li,14 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói:15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại!16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.

        17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."

        23 Thế rồi Đức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân.24 Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ.25 Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, dân chúng lũ lượt kéo đến đi theo Người.

 

*  Chúa Giê-su mạo hiểm đi vào các vùng nằm dưới ảnh hưởng của dân ngoại.  ‘Những kẻ bị quỷ ám’ đang nằm trong móng vuốt tử thần:  bóng đen bao trùm trên cuộc sống của những kẻ kinh phong;  rồi cuộc sống của những người ốm đau bệnh tật cũng được sáng sủa nữa.  Nhưng Chúa Giê-su là Chúa sự sáng đang thiết lập Nước Trời sẽ đẩy xa bóng tối đi.

*  Có ảnh hưởng bóng tối nào nhiều lần chỉ muốn làm cho tôi nhụt khí không?  Tôi mở lòng dón nhận ánh sáng chữa lành của Chúa Giê-su.

_______________

 

Thứ Ba, ngày 4 tháng 1

Mác-cô 6:34-44

 

Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn.36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn."37 Người đáp: "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi! " Các ông nói với Người: "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao? "38 Người bảo các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? Đi coi xem! " Khi biết rồi, các ông thưa: "Có năm chiếc bánh và hai con cá."39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh.40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi.41 Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người.42 Ai nấy đều ăn và được no nê.43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.

 

*  Do lòng thương xót, Chúa Giê-su đặt những nhu cầu của dân chúng lên hàng đầu.  Người kêu gọi Nhóm Mười Hai hãy chia sẻ lương thực của họ, phục vụ hàng ngàn người này, rồi bảo đảm đừng để phí phạm thức ăn.  Các bài học nghiêm túc như vậy, nhưng vì lòng dạ chai đá nên họ vẫn chậm hiểu.

*  Những hành động của Chúa Giê-su y hệt những hành động của Người trong Bữa Tiệc Ly.  Ở đây Người báo trước hồng ân đầy tràn của Bí Tích Thánh Thể.

_______________

 

Thứ Tư, ngày 5 tháng 1

Mác-cô 6:45-52

 

Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông.46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu nguyện.47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: "Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! "51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!

 

*  Chúa Giê-su đang cầu nguyện, nói với Cha Người.  Liệu Người có nghĩ đến cách nào tốt nhất để ‘thuyết phục’ dân chúng về vấn đề thực sự Người đến để làm gì không?  Liệu Người có nhớ lại cảnh tượng Người đã cho năm ngàn người ăn không?  Tuy nhiên trong đầu óc dân chúng, việc ấy chỉ được coi như bắt đầu cho một chiến dịch chính trị.  Còn các môn đệ thì khá hơn một chút.  Vậy giờ đây Chúa sắp sửa can thiệp theo một cấp độ khác:  Người cứu các môn đệ Người khỏi cơn bão táp để cho họ thấy Người đủ mạnh mẽ để tiếp tục ‘chính nghĩa’ của Người mà không cần phải dựa vào cảm tình của dân chúng.

*  Chúa Giê-su đủ mạnh mẽ để thi hành kế hoạch cho cuộc đời của tôi mà không cần dựa vào những người có ‘ảnh hưởng’.

_______________

 

Thứ Năm, ngày 6 tháng 1

Lu-ca 4:14-22

 

Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền Ga-li-lê, và tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận.15 Người giảng dạy trong các hội đường, và được mọi người tôn vinh.

             16 Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh.17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức,19 công bố một năm hồng ân của Chúa.

        20 Đức Giê-su cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội đường đều chăm chú nhìn Người.21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.

 

*  Tôi tưởng tượng mình đang ở với cộng đoàn tụ họp trong hội đường và nghe người tuổi trẻ có sức lôi cuốn này nói về lời tiên tri của I-sai-a như là khẳng định về sứ mệnh của chính mình.  Khi lắng nghe, tôi mạnh mẽ cảm nhận rằng Người đang đến với tôi để mời tôi cùng đi với Người.  Lạy Chúa, xin cho con được làm một thành phần thuộc sứ mệnh không ngừng nghỉ ấy, để đem tin vui, viễn tượng và tự do đến cho những ai đang cần những điều ấy.

_______________

 

Thứ Sáu, ngày 7 tháng 1

Lu-ca 5:12-16

 

Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.14 Rồi Người truyền anh ta không được nói với ai, và Người bảo: "Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."

        15 Tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng; đám đông lũ lượt tuôn đến để nghe Người và để được chữa bệnh.16 Nhưng Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện.

 

*  Tôi đang hạnh phúc bước đi với Chúa Giê-su và bốn người dân chài mới theo làm môn đệ Chúa.  Tôi lùi lại hoảng sợ khi một ngườ đầy phong hủi đến xin Chúa chữa lành.  Chẳng người Do-thái nào uốn mình bị ô uế khi chạm vào một người phong hủi, nhưng lòng nhân từ trào ra từ Chúa Giê-su và Người chữa lành anh ta.  Người còn truyền cho anh phải thi hành những gì theo như ông Mô-sê đã truyền.

*  Chúa Giê-su không ưa những sự ồn ào nên Người tìm một nơi yên tĩnh để được ở một mình với Cha Người.  Tôi cố gắng yên lặng kết hiệp với Chúa, có lẽ chỉ cần một lời ‘Tạ ơn’ để giúp tôi tập trung sự chú ý.

_______________

 

Thứ Bảy, ngày 8 tháng 1

Gio-an 3:22-30

 

Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa.23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa.24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

        25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy.26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông."27 Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói: "Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

 

*  Khi tôi khôn lớn hơn thì câu hỏi của tôi không phải là ‘Tôi có đủ điều kện để cho người ta biết về Chúa Giê-su không?’  Nhưng càng ngày câu hỏi ấy phải là ‘Tôi có đủ yếu kém không?’  Tôi có chấp nhận những thất bại và những vết thương cuộc đời là quan trọng hơn những điểm mạnh của tôi khi làm chứng cho Chúa Giê-su không?  Tôi là một người chữa lành nhưng đang bị thương.  Giống như mọi người khác, tôi cũng đang tìm kiếm và phấn đấu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Không Gian Thánh Thiện - Sacred Space 2022