Đồng bạc trốn tìm

                     Lc 15,8 - 10

 

 

 

Tôi, đồng bạc cắc cứng lòng tin

Đời nào có kẻ quý vài trinh ?

Phận đứa bọt bèo đâu đáng kể

Rủ đám anh em chơi trốn tìm .

 

Lũ bạn lắc đầu chê : vụng dại

Chúa giầu nhân hậu hơn giầu tiền

Kẻ trốn người tìm, ai nhẫn nại ?

Quyết thử lòng Ngài trong cơn điên .

 

Láu lỉnh lăn xa tuốt góc nhà

Trốn vào vách nứt tối như ma

Chúa có bao bạc tiền giá trị

Cần gì để ý  kẻ … như ta.

 

Lạ thật, Ngài sao chẳng ngó ngàng

Vô vàn bạc cắc sáng  trên bàn

Vì chỉ tôi thôi,  Ngài dáo dác

Đốt đèn dõi kiếm đứa đi hoang

 

Dù lấm bụi mù làn chổi quét

Dù là đau nhức cúi lưng sâu

Dù ngón tay bầm trong góc kẹt

Phận hèn, Ngài có dễ quên đâu ?

Rốt cuộc : tôi tin với mọi người

Tình Ngài trao giá trị cho tôi .

Lũ bạn nhạo cười trong dấu ái

Ngài cũng ôm tôi… miệng mỉm cười .

 

 

 

  Thanh Phương

 

 


Thi Nguyện B