NIỀM TIN TRÊN CAO


NiemTin1.jpg

           Cảm hứng Tin Mừng Mc 2,1-12

                                     « Nên họ dỡ mái nhà

                                        trên chỗ Người ngồi một lỗ to… » 

 

những người leo mái nhà, dỡ ngói

bụi rơi hoà chống đối om sòm

Họ chẳng biện minh, chẳng cần tiếng nói

Niềm tin âm thầm thả xuống lòng nhân.

 

Chúa ngạc nhiên lúc con người sáng kiến

Điều bất khả thành thể xảy ra

Quyền phép nhường, khi niềm tin hiện diện

Không mầu , không dệt gấm thêu hoa

 

Họ mang đến không chỉ mình người bệnh

cả niềm tin năm tháng vun trồng

Người cúi xuống, Chúa nhìn lên tán thưởng

đời chuyện chuyển núi dời non

 

Nào khác  !  Khi chỉcông thức

                                            « Tội con được tha » hay “… « vác chõng về »

Hãy xem : tình Chúa tình người rất thực

Người bỏ giường, ta bỏ dạ khắt khe

 

NiemTin2.jpgNỉềm tin đủ leo cao rồi hạ thấp

Lòng người cần bỏ hẹp, sống rộng thêm

Duy điều bạn cùng tôiấp :

Bên Chúa, trần gian vui sống êm đềm.

 

 

                                                                                                    Thanh Phương

 

 

 


Mục Lục Năm B