Chị Martha, người chủ nhà mực thước

Chúa viếng thăm, bao vui sướng ngập tràn

Tiếp khách đến nhà : không trà cũng nước

Tâm rộn ràng, thân bận rộn lo toan

 

« Maria, sao em không giúp chị…

Lại ung dung ngồi bệt dưới chân Thầy ?

Xin dạy em con, trẻ người vô ý

Việc cần làm , hơn chót lưỡi đầu môi »

 

« Martha ơi ! Con lắng lo nhiều chuyện

Nhìn làm chi  việc ai nấy phải làm

Vị trí mỗi người : mỗi nơi, mỗi khác

Hãy đặt mình bên Chúa, sống tương quan »

 

Quả  đáng khen việc con người hành động

Nhưng quá lăng xăng, mệt mỏi xác hồn

Hãy nghe Thầy, đến cùng Nguồn sự sống

Có cần gì ? bao khen ngợi, suy tôn 

 

Chỗ không giống cho mọi người, mọi lúc

Chỗ tốt : yêu thương tràn ngập lòng người

Maria đã chọn phần ân phúc

Thoả tâm hồn, tin Chúa, sống an vui

 

Hãy tôn trọng điều con người  chọn lựa

Đừng so đo khác biệt, nghịch lòng mình

Đường Chúa định, Ơn Người luôn chất chứa

Hãy giữ lòng thanh thản, bước trung trinh.

 

 

Thanh Phương