NO-EN VÙNG CAO

 

Noen về trong tiếng nhạc thánh thót

Vào một đêm, đầy tĩnh mịch cô liêu

Tiếng dế kêu, tiếng xào xạc lá rừng

Yên lặng quá, vùng cao nguyên lạnh giá

 

Xưa Bê Lem, Chúa sinh ra đêm vắng

Chỉ có Thiên Thần, tấu nhạc hoan ca

Mục đồng ngái ngủ ,dậy vội đi kiếm

Gặp được Hài Đồng, Mẹ Ma-ri – a

 

Tận tầng trời cao:”Vinh danh Thiên Chúa

Dưới thế trần cho kẻ có lòng ngay “

Lộc phúc trời là hồng ân tuyệt mỹ

Chúa đổ tràn cả thế giới hôm nay.

 

Ôi Giê-su, mưa hồng ân Chúa hứa

Cho nhân trần, cho nhân loại ngủ mê

Giê-su hỡi, tình yêu Ngài vời vợi

Xoa dịu lòng bao thế hệ thương đau.

 

Đêm hôm nay, nơi vùng cao xa lạ

Chúa giáng trần, bên đồi núi lạnh cămï

Hoa lá, sương mù, trời không tinh tú

Con Chúa trời, đã giáng thế trong đêm.

Loài người hỡi,

Đừng đang tâm ngoảnh mặt :

Giê-su đang nằm trong máng cỏ giá băng.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi    DCCT

Noel 2006