MÙA ĐÔNG NĂM ẤY

 

Hoa cúc vàng

Reo đùa bên đường vắng

Ngoài đồng hoang

Bầy trâu kéo nhau về

Chiều tắt nắng

Vài tia vàng đọng lại

Đậu trên cây

Xào xạc

Tiếng gió lay

Mùa đông rồi

Giáo xứ vui lây

Noen đến

Mọi người cùng dâng lễ

Chúa giáng trần

Là tặng phẩm Chúa trao

Quỳ bên nhau

Miệng lâm râm cầu nguyện

“ Giê-su Hài Đồng “

Lạnh lẽo

   Đêm hôm nay.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

Noel 2006