NO-EN ĐÊM ĐAM-RÔNG

 

Hoa Dã Quỳ

Nở vàng bên bờ suối

Cầu Đarhố

Uốn dòng nước lượn quanh

Con suối đó

Những giọt nắng vương lại

Đuổi cát vàng

Quyện tiếng gió xôn xao

Xã Đàmròn

Buôn Đatông khẽ gọi

Đalong đây rồi

Suối nước nóng ngủ say

Dân bản làng

Thường xuống tắm

Vui chơi

Ô đêm nay…

Chúa Cứu Thế giáng trần

Nơi vùng đất

Đamrông tuyệt mỹ

Rừng núi đó

Cao nguyên cao quí

Hương hoa rừng

Ru giấc ngủ Giê-su

Xưa Bêlem

Trong hang đá máng lừa

Con Thiên Chúa

Xuống gian trần êm nhẹ

Nay Con Chúa

Vẫn đản sinh

Cho nhân loại

Cho buôn làng

Vùng đất mới Đamrông…

 

            Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

            Noel 2006