ĐÈN CÁ CHÉP

 

Các bạn của Bé

Rủ Bé rước đèn

Mừng tết trung thu

Xem lân, ăn bánh

 

Mẹ Bé tặng Bé

Một đèn cá chép

Giống hệt chép vàng

Dưới ao nhà Bé

 

Bé cầm đèn rước

Cá chép xoay xoay

Mỉm cười cùng Trăng

Trăng chơi với chép…

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi