ĐÈN KÉO QUÂN

 

Rằm trung thu

Thi làm đèn

Thật vui vẻ

Bạn của Bé

Có chiếc đèn

Đèn kéo quân

Đẹp hết nói

Trong lòng đèn

Có nhiều quân

Đang dàn trận

Quân kéo lên

Ngay Cung Hằng

Tìm Trăng sáng

Một đoàn quân

Chiếm rừng núi

Của Cung Hằng

Làm nhà nghỉ

Bé thích thú

Nhìn các quân

Đang xung chiến

Rồi tự nhiên

Quân ngừng lại

Ồ thì ra

Đèn hết pin

Hòa Bình đến…

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi