TRĂNG TRÒN

 

Tùng beng tùng beng

Đêm nay trăng sáng

Ông trăng mười lăm

Tròn như trái bóng

Tùng beng tùng xèng

Ông Trăng xuống chơi

Với Bé với bạn

Với trẻ thiếu nhi

Bé mời trăng xuống

Trăng cười tròn xoe

Bé cười chúm chím

Trăng Bé cùng cười…

 

Linh mục Nguyễn Hưng Lợi