Ước Mong Làm Môn Sinh Của Chúa

 

 

 

 

Xin cho con dấn bước theo chân Chúa

Ưừng để lòng mê đắm tài lợi danh

Của trần gian chỉ tạm gửi mong manh

Ưể chấp nhận đời gian nan nguy khó

 

Xin cho con hoàn thành điều giao phó

Biết hy sinh kham khổ kềm xác thân

Biết luyện rèn đức độ như thánh nhân

Biết thứ tha, khoan dung lượng từ aí

 

Ưể cuộc đời đầy phong ba ngang trái

Vẫn trung kiên chịu đau khổ ngậm ngùi

Không tủi sầu khi đời thiếu an vui

Không trách than khi cơ hàn hèn mọn

 

Luôn sẵn sàng đưa đôi vai gánh trọn

Những bùn nhơ, gai nhọn người từ nan

Yêu tha nhân sống khiêm tốn nghèo nàn

Ưể ước mong làm môn sinh của Chúa!

 

 

                                           Kim Hoàng

                                           02/15/05 

Mục Lục Lời Kinh Từ Cuộc Sống